euromuse.net - the exhibition portal for Europe - copyrights & disclaimer

copyrights & disclaimer

 

Copyrights (Drepturi de autor)


Dreptul de autor privind textele prezentate pe portalul euromuse.net aparţine muzeului respectiv, indiferent că e vorba de descrierea unei expoziţii, a unei instituţii, de noutăţi, de oferte online sau de oferte de alt gen. Satisfacerea drepturilor de autor privind imaginile prezentate pe euromuse.net intră de asemeni în responsabilitatea muzeului respectiv.

Dreptul de autor privind modul de navigaţie, structura portalului şi a paginilor acestuia aparţine consorţiului euromuse.net.


Disclaimer (Denegare de responsabilitate)Designul şi producţia sunt realizate pentru euromuse.net de către Muzeele de Stat Berlineze, Stauffenbergstr. 41, D-10785 Berlin.

Toate conţinuturile de pe portalul euromuse.net sunt furnizate în mod individual de către muzeele participante. euromuse.net îngrijeşte paginile redacţional pentru a garanta stilul şi uniformitatea, însă nu este responsabil pentru conţinuturile prezentate. Muzeele individuale menţin dreptul şi controlul asupra întregii informaţii furnizate, care la cerinţă poate fi oricînd modificată, corectată sau actualizată.