euromuse.net - the exhibition portal for Europe - o nas

o nas

euromuse.net zawiera informacje na temat głównych czasowych i stałych wystaw w muzeach w całej Europie.

W portalu można dowiedzieć się o muzeach uczestniczących oraz o ich zbiorach i otrzymać bezpośredni dostęp do stron internetowych muzeów uczestniczących w programie oraz ich bogatej oferty online. W archiwum wystaw można również dowiedzieć się o przeszłych wystawach od 2001 roku. Wszystkie informacje będą dostępne w  językach narodowych i po angielsku.

Muzea i wystawy w Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia , Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

Euromuse.net jest współfinansowany w ramach programu eTEN z Unii Europejskiej.

Euromuse.net jest wspierany przez NEMO, Network of European Museum Organisations.