euromuse.net - the exhibition portal for Europe - copyrights & disclaimer

copyrights & disclaimer

 

Copyrights
Za prawa autorskie pojedyńczych tekstów na portalu euromuse.net ponosi odpowiedzialność muzeum, niezależnie od tego czy są opisy wystaw lub instytucji, wiadomości lub inne propoyzcje online lub inne oferty. Odpowiedzialność za prawo umieszczania zdjęcia na portalu euromuse.net spoczywa na poszczególnych muzeach.

Prawa autorskie do struktury nawigacji, struktury portalu i strony tekstów spoczwa na  konsorcjum-euromuse.net.Disclaimer
Projektowanie i produkcja w imieniu euromuse.net Państwowych Muzeów w Berlinie (SMB), Stauffenbergstr. 41, D-10785 Berlin.

Cała zawartość portalu euromuse.net jest dostarczana indywidualnie przez muzea uczestniczące. Aby zapewnić spójność i styl euromuse.net, portal prowadzony jest edytorsko,  ale nie ponosi odpowiedzialności za  prezentowaną treść. Uczestniczące muzea zachowują prawo do kontroli wszystkich informacji, które jeśli mają takie życzenie, w dowolnym momencie, mogą je zmienić, korygować i aktualizować.