euromuse.net - the exhibition portal for Europe - o nama

o nama

Euromuse.net daje informacije o glavnim privremenih i stalnih izložbi u muzejima diljem Evrope.

Na portalu možete naučiti o sudjeluju muzeji i zbirke će dobiti izravan pristup web stranicama koje sudjeluju u muzejima i njegova opsežna on-line ponude. U izložba arhivu također možete saznati više o prošlosti izložbama od 2001. Svi podaci će biti dostupni na lokalnom jeziku i na engleskom.

Zemalja sudionika u euromuse.net: Austriji, Belgiji, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Njemačka, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Velika Britanija.

 

Euromuse.net je pod eTEN programa Europske unije sufinancirani.

Euromuse.net je podržan od strane NEMO, mreža evropskih muzeja organizacije.

Go to the Harmosearch-Project Website

Euromuse.net. Partner u projektu HarmoSearch.