euromuse.net - the exhibition portal for Europe - copyright & dereito

copyright & dereito

 

O copyrigth & dereito de autor no texto de euromuse.net é propiedade do museo individual respectivo, con respecto a exposicións, artículos de noticias, recursos, información institucional ou calquera outo asunto. A responsablilidade da autorización do copyrigth & dereito de autor da navegación, mapa web e textos de navegación de euromuse.neté propiedade do consorcio de euromuse.net.

 

Aviso Legal

O diseño do sitio e a producción forn elaborados por euromuse.net polos Museos Estatais de Berlín (SMB), Stauffenbergstr. 41, D-10785 Berlín.

 

Toda a información que se difunde por euromuse.net é proporcioada polos museos afiliados respectivos. Euromuse.net proporciona servizos editoriais para asegurar a consistencia estilística, non é responsable da xeración do contenido. Os museos individuais retéñeno control de toda a información, que pode ser cambiada, correxida ou actualizada a sua petición en calqueira momento.