euromuse.net - the exhibition portal for Europe - Tekijänoikeudet ja Vastuuvapauslauseke

Tekijänoikeudet ja Vastuuvapauslauseke

 

Tekijänoikeudet

Euromuse.net-portaalin tekstien tekijänoikeudet kuuluvat kullekin asianosaiselle museolle; niin näyttelyitä, uutisia, palveluita, laitoksen tietoja kuin kaikkia muitakin asioita koskien. Vastuu euromuse.net-portaalissa julkaistavan kuvamateriaalin tekijänoikeudellisten seikkojen hoitamisesta kuuluu asianosaiselle museolle.

Euromuse.net-portaalin navigoinnin, sivustorakenteen ja navigointitekstien tekijänoikeudet kuuluvat euromuse-konsortiolle.

 

Vastuuvapauslauseke

Sivuston suunnittelua ja tuotantoa hoitaa euromuse.netin puolesta State Museums of Berlin (SMB), Stauffenbergstr. 41, D-10785 Berlin.

Kaiken euromuse.net-portaalissa julkaistavan tiedon toimittaa kukin osallistuva museo. Euromuse.net tarjoaa toimituksellista palvelua tyylillisen yhteneväisyyden varmistamiseksi, mutta ei vastaa sisällön tuottamisesta. Kullakin museolla säilyy hallintaoikeus kaikkeen (Suomen museoliiton välityksellä) toimittamaansa tietoon, jota voidaan museon pyynnöstä muuttaa, korjata tai päivittää milloin tahansa.