Židovské muzeum v Praze

 

in short

Židovské muzeum má jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, která obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih. Je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území - z Čech a Moravy.
The Robert Guttmann Gallery
© Jewish Museum Prague
Logo: Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze

in detail

HISTORIE MUZEA
U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.
   Po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. V roce 1942 nacisté zřídili Ústřední židovské muzeum, kam byly soustředěny umělecké předměty ze všech zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy. Jeho založení navrhl Dr. Karel Stein, který se ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky snažil zachránit židovské památky ohrožené probíhající konfiskací židovského majetku. Nacisté po dlouhých jednáních projekt ústředního muzea schválili, i když byli vedeni jinými záměry než jeho tvůrci. Po 2. světové válce Židovské muzeum přešlo pod správu Rady židovských náboženských obcí v ČSR. V roce 1950 pak bylo pod nátlakem převedeno do vlastnictví státu, v němž od roku 1948 vládla komunistická diktatura. Působení takto vzniklého Státního židovského muzea bylo poznamenáno řadou omezení, jež muzeu znemožňovala plně vyvíjet odbornou, expoziční, výzkumnou a osvětovou činnost. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se vytvořily podmínky, které vedly ke změně postavení muzea. K 1. říjnu 1994 byly budovy vráceny Židovské obci v Praze a sbírky Federaci židovských obcí ČR a současně vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce.


OBJEKTY A SBÍRKY
Ve svém souhrnu tak sbírka podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu. Židovské muzeum spravuje tyto objekty: Maiselovu synagogu, Španělskou Synagogu, Klausovou synagogu, Obřadní síň (budova pražského Pohřebního bratrstva) a Galerii Roberta Guttmanna.

MAISELOVA SYNAGOGA byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor a depozitář Židovského muzea. Je zde první část trvalé expozice "Dějiny Židů v Čechách a na Moravě".


ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA se nachází na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola. Byla zbudována v roce 1868 v maurském slohu. Po jejím znovuotevření v roce 1998 zde byla instalována druhá část trvalé expozice "Dějiny Židů v Čechách a na Moravě". V modlitebně v 1. patře je také vystaveno "Stříbro českých synagog".


PINKASOVA SYNAGOGA byla vystavěna v roce 1535 Aronem Mešullamem Horovicem. V poválečných letech se stala „Památníkem českých a moravských Židů,“ kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce. Jména zavražděných spolu s osobními daty a jménem příslušné obce byla zaznamenána na zdech synagogy. V roce 1968 však byl Památník uzavřen a nápisy na stěnách byly postupně strženy. Teprve v letech 1992-1996 bylo ručně přepsáno na stěny synagogy na 80 000 jmen českých a moravských Židů, kteří za nacismu zahynuli. V synagoze je dále permanentně vystavena "Expozice dětských kreseb z Terezína".

KLAUSOVÁ SYNAGOGA se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum". Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb - dvou synagog a ješivy - vybudovaných koncem 16. století Mordechajem Maiselem. Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Synagoga nabízí první část trvalé expozice "Židovské tradice a zvyky".

Budova bývalé obřadní síně a márnice pochází z let 1911 – 1912. V rámci Židovského muzea se tato "OBŘADNÍ SÍŇ" pražského Pohřebního bratrstva - Chevra kadiša (založeného v roce 1564), stala výstavním prostorem. Je zde otevřena druhá část trvalé expozice dokumentující "Židovské tradice a zvyky".


GALERIE ROBERTA GUTTMANNA je věnována krátkodobým tematickým výstavám nejen z muzejních sbírek, ale i výstavám externím.
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

Galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

Visitor entrance

Klausová synagoga
U starého hřbitova 39/1
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

Visitor entrance

Maiselova synagoga
Maiselova 63/10
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

Visitor entrance

Obřadní síň
U starého hřbitova 248/3
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

Visitor entrance

Pinkasova synagoga
Široká 23/3
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

Visitor entrance

Španělská synagoga
Vězeňská 141/1
1 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe