Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

 

in short

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, obecny oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, powstało jako instytucja wojskowa. Powołano je rozkazem Głównodowodzącego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego, 9 maja 1919.
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
© Archiwum MNP
Logo: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

in detail

Uroczystego otwarcia dokonał Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, 27 października 1919 r. Miało to miejsce podczas jego historycznej, pierwszej wizyty w Poznaniu.

Obecny zbiór broni i uzbrojenia ilustruje ich rozwój na ziemiach polskich od XI w. po czasy współczesne z wyjątkiem sprzętu ciężkiego, nie gromadzonego ze względu na brak miejsca (w Poznaniu istnieją dwie placówki muzealne eksponujące wozy pancerne, pojazdy wojskowe i samoloty - Muzeum Broni Pancernej w dawnej Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego i Muzeum na Cytadeli).

Reprezentowane są niemal wszystkie typy broni indywidualnej, białej i palnej. Od neolitycznej broni obuchowej, poprzez miecze jedno i dwuręczne, rapiery, szpady, pałasze, szable wschodnie i polskie w tym karabele i tzw. pałasze husarskie, szable, szpady i pałasze francuskie, pruskie i rosyjskie, po szable i pałasze marynarki i wojska oraz sztylety i bagnety. Broń drzewcową reprezentują włócznie, halabardy, partyzany, szpontony, piki i lance. Uzbrojenie ochronne ilustrują hełmy, części zbroi i w zestawach ( bechter poznański z 1580 r.. zbroje husarskie), kirysy i kaski ciężkiej jazdy XVIII - XIX w. Zgromadzona broń palna to broń odprzodowa i odtylcowa, długa i krótka, powtarzalna i maszynowa, a także broń zespołowa. Od XV w. hakownicy poprzez broń o zamkach lontowych, kołowych, skałkowych, kapiszonowych i różne konstrukcje broni odtylcowej. Zbiór obejmuje także przybory do broni palnej oraz niewielki zespół luf armatnich, armatek wiwatowych i dawnych modeli armat.

Najstarsze obiekty umundurowania dotyczą XVIII w. (kapelusze i buty jazdy ciężkiej) oraz epoki Ks. Warszawskiego (czapki). Najliczniej reprezentowane są mundury jazdy polskiej już z odrodzonego Wojska Polskiego. Znajduje się tu jedyny w kraju zestaw kurtek wszystkich czterech pułków ułanów wielkopolskich z 1919 r. Najstarsze oporządzenie końskie (siodła, rząd, czapraki, ogłowia, munsztuki, strzemiona) pochodzi z wieku XVII. Do znaków wojska zaliczane są sztandary, bandery, flagi, proporce, buńczuki oraz instrumenty sygnałowe - trąbki, fanfary, kotły wraz z płomieniami i fartuchami do tych instrumentów (wszystkie kategorie reprezentowane w zbiorach). Muzeum posiada także duży zbiór odznaczeń i orderów polskich i obcych, odznak i oznak.

Zgromadzone fotografie, to głównie dokumentacja WP II Rzeczypospolitej i PSZ na Zachodzie. Z wcześniejszych, w muzeum znajduje się duża kolekcja dotycząca Legionów Polskich. Zbiór dokumentów reprezentuje wszystkie ich rodzaje występujące w wojsku. Są to w większości dokumenty osobiste - patenty, dyplomy, legitymacje, ale i wytwarzane przez jednostki wojskowe (rozkazy, dzienniki). Gromadzone są również przedmioty pamiątkowe wykonywane przez żołnierzy podczas służby lub wojen i niewoli, obiekty sztuki batalistycznej - malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, medalierstwo. Ograniczając swoje zbiory głównie do historii Wojska Polskiego, muzeum posiada jednak także przedmioty związane z armiami państw ościennych (z okresu zaborów).
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Z początkiem lat 60. uzyskano obecne pomieszczenie w piętrowym pawilonie zbudowanym pośrodku Starego Rynku w miejscu średniowiecznych Sukiennic, bliźniaczym do obecnej siedziby Galerii Arsenał.
Admission
7 / 5 PLN / Free admission on Saturdays
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Stary Rynek 9
61-772 Poznań
Poland
view on a map

Opening Times

Sun
11:00 - 18:00
Mon
-
Tue
09:00 - 15:00
Wed
09:00 - 15:00
Thu
09:00 - 15:00
Fri
12:00 - 21:00
Sat
11:00 - 18:00
Saturday admission free / sobota wstęp bezpłatny

Mon - closed
Tue - Thu 9:00 - 15:00 (11:00 - 17:00, from 16th of June to 15th of September)
Fri 12:00 - 21:00
Sat - Sun 11:00 - 18:00

pn - nieczynne
wt - czw 9:00 - 15:00 (11:00 - 17:00, od 16 czerwca do 15 września włącznie)
pt 12:00 - 21:00
sb - nd 11:00 - 18:00

Related umbrella organisation

Muzeum Narodowe w Poznaniu

euromuse.net - The exhibition portal for Europe