Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

 

in short

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell´Istria osnovan je 1955. g. Smješten u središtu Pule, u povijesnoj baroknoj utvrdi Kaštel iz 17. st., koju su vlasti Republike Venecije dale izgraditi u cilju obrane svojih posjeda i osiguranja geostrateških, trgovačkih i komunikacijskih interesa. Utvrdu je projektirao francuski vojni inženjer, poznati graditelj fortifikacijskih objekata, Antoine de Ville, koji je i rukovodio njezinom izgradnjom.
Castle - museum
© Hisorical an Maritime Museum of Istria
Logo: Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria

in detail

Muzej djeluje kroz četiri odjela; Odjel za povijest grada Pule, Odjel srednjovjekovne povijesti Istre, Odjel istarske povijesti novoga vijeka i Odjel pomorstva i brodogradnje.

Fundus Muzeja čuva se u 17 zbirki. To su: Zbirka oružja i vojne opreme, Zbirka ordena, medalja, plaketa, diploma, pečata i grbova, Zbirka filmskih i video zapisa, Numizmatička zbirka, Zbirka starih razglednica, Kartografska zbirka, Zbirka pomorstva i brodogradnje, Zbirka gradskog života, Zbirka subgradskog života, Zbirka zastava, Zbirka značajnih ličnosti, Zbirka fotografija, negativa i fotografske opreme, Zbirka plakata, Zbirka tiska, Zbirka memoarske građe, Zbirka arhivalija i Fonoteka.

Muzej godišnje posjeti preko 50 000 posjetitelja. Tijekom ljetnih mjeseci u atriju Muzeja održavaju se brojne kulturne i zabavne priredbe: glazbeni koncerti, filmske projekcije i kazališne predstave.
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell´Istria, nalazi se na središnjem pulskom brežuljku - Kaštelu (oko 34 m nadmorske visine), koji predstavlja centralno mjesto najranijega razdoblja pulske povijesti. Na brežuljku danas dominira povijesna barokna utvrda iz 17. stoljeća, podignuta u blizini mora, ponad bogatog izvora pitke vode - Nimfeja, koji se koristio još u antičko doba. No, kontinuitet naseljenosti na ovom brežuljku seže u početak 1. tisućljeća pr. Krista, kada je na ovom mjestu postojala prapovijesna gradina - naselje Histra, predrimskih stanovnika Istre. Bilo je to jedno od preko 400 pretpovijesnih histarskih gradinskih naselja na području Istre i prvo naselje na području današnje Pule. To nije bio grad u pravom značenju te riječi, nego naselje sastavljeno od koliba, s kružnim bedemima koji su imali obrambenu funkciju, bez ulica, trgova i stambenih kuća kakve danas poznajemo. Izvan kamenih bedema, građenih u tehnici suhozida, na istočnim i sjeveroistočnim padinama brežuljka, nalazilo se groblje, što dokazuje i više stotina grobova koji su pripadali gradinskom naselju, a koji su pronađeni prilikom izgradnje novih zgrada početkom 20. st. uzduž današnje Carrarine ulice. Po završetku Drugoga histarsko-rimskoga rata, 177. g. pr. Kr., Istru zauzimaju Rimljani, te se pretpostavlja da se na mjestu histarske gradine podiže rimski vojni logor - castrum, koji je služio za nadzor osvojenog područja i obližnjega morskog plovnog puta. Postupno nastaje, negdje sredinom 1. st. prije Krista, na području nekadašnje gradine i uz podnožje brežuljka, prvo pravo gradsko naselje na području današnje Pule, kolonija rimskih građana - 'Colonia Pietas Iulia Pola'.

Tijekom srednjega vijeka na brežuljku se nalazi gradska utvrda (castrum Polae), koju su u 13. st. tadašnji istarski markgrofovi - akvilejski patrijarsi, kako bi zadržali vlast u Puli, dodijelili svojim saveznicima u gradu, moćnoj pulskoj plemićkoj obitelji Sergijevaca, koja time dobiva i novi obiteljski pridjevak – Castropola (od castrum Polea). Ova se obitelj oko prevlasti u gradu sukobljavala s obitelji Ionatasi (Gionatasi), koja je bila saveznik Venecije. Osobito je krvav sukob izbio tijekom noćne procesije na Veliki petak 1271. godine, kada su simpatizeri Venecije poubijali pristaše i članove obitelji Castropola. No, obitelj Castropola se uspijeva održati do 1331. godine, kada Mlečani definitivno zauzimaju grad. Obitelj Castropola je tada protjerana iz Pule i odlazi u Treviso, a njihova je utvrda na brežuljku srušena.

Od tada je razvitak grada bio vezan uz mletačke gospodarsko-političke ciljeve tijekom njihove ekspanzije na istočnoj obali Jadrana, te općenito uz odnos snaga na Jadranu. Pula je postala usputna postaja za trgovačke i ratne brodove na putu od Venecije prema Dalmaciji i Levantu.
Krajem 16. st. područje južne Istre pogođeno je Uskočkim ratom, koji je bio posljedica čestih napada Uskoka, poticanih od strane Austrije, koja je vladala u unutrašnjosti Istre, na mletačke posjede duž obale istarskog poluotoka. Sukob je poprimio međunarodne razmjere i pretvorio se u borbu za prevlast između Austrije i Venecije. U jeku Tridesetogodišnjeg rata (1618. – 1648.) Pula je postala važnom strateškom obrambenom točkom Mletačke Republike, čiji je Senat odlučio izgraditi novu obrambenu utvrdu, na mjestu nekadašnje, za obranu grada i pomorskoga puta uz istarsku obalu. 

Izgradnja utvrde započela je 1630. godine na ruševinama srednjovjekovnog kaštela, a trajala je do 1633. godine. U vrijeme kada je sagrađena bila je arhitektonski jedan od najvažnijih i najmonumentalnijih objekata Mletačke Republike. Tvorac projekta je francuski vojni inženjer iz Toulousea, Antoine De Ville, tada ugledni i traženi arhitekt – jedan od najpoznatijih graditelja fortifikacijskih objekata u Europi, koji je vodio i nadzor nad izgradnjom utvrde. De Ville je objavio i vrlo važno djelo o fortifikacijama - "Les fortifications…", koje je od 1628. godine nadalje doživjelo više od 10 izdanja u Lyonu, Parizu i Amsterdamu. On je, osim u službi Mletačke Republike, radio i u službi francuskog dvora, savojskoga vojvode i drugih europskih velikaša. U izgradnji utvrde sudjelovali su galijoti te klesari i zidari iz Rovinja i Venecije, a kao građevni materijal korišteni su veći kameni blokovi porušenoga antičkog rimskog kazališta s obližnjeg brežuljka Monte Zaro te kamenje iz okolnih kamenoloma, koje je na vrh brežuljka dopremano uz pomoć 20 pari volova.

Utvrda je izgrađena u obliku pravokutnika, s kraćim bokovima (kortinama) i četiri bastiona na vrhovima, koji imaju svoje nazive; jugoistočni - 'Zuliano' ili bastion 'Canal', sjeveroistočni - 'Marcello' ili bastion 'Priuli', jugozapadni - Pugliana ili bastion Pojana te sjeverozapadni - 'De Ville'. Na bastionima su bili smješteni topovi. U središtu je utvrde otvoreno dvorište s bunarom i funkcionalnim prostorijama - oružarnicom i prostorijama za smještaj posade. Kako je utvrda zamišljena i izgrađena u tijeku Tridesetogodišnjeg rata, tako je njegovim okončanjem, potpisivanjem Westfalskog mira 1648. godine, pala u zaborav. Prestankom opasnosti od Uskoka obustavljeni su i radovi na utvrdi. Početkom 18. stoljeća premješta se glavni ulaz s pomičnim mostom s južne kortine na zapadni bok, a potom briga o utvrdi potpuno prestaje. Sve do dolaska austrijske vojske 1813. godine ona je zapuštena i devastirana. Austrijska vojska ruši dotrajale objekte i od 1840. godine počinje graditi nove. Unutrašnjost utvrde se mijenja gradnjom novih kazamata, a od tvrđave građene u 17. stoljeću ostaje samo dobro očuvani vanjski plašt zidova s bastionima i kortinama. Na poziciji sjeverne mezzalune, s vanjske strane zidina, gradi se 1861. godine prva vodosprema, a unutarnja je dovršena 1876. godine. Vodospreme su građene u sklopu prvoga modernog vodovodnog sustava Pule, čime tvrđava postaje i važna komunalna građevina. Pod austrijskom vlašću naziva se 'Hafenkastell' i sve više postaje tek vojarna za smještaj vojnih posada, a sve manje utvrđena građevina u funkciji obrane grada i luke.

Nakon završetka Prvog svjetskoga rata i raspada Austro-Ugarske Monarhije utvrda gubi obrambenu funkciju. Nova je talijanska vlast zadržala vojno-stratešku namjenu objekta, te ga koristi za potrebe promatranja i veze. Nakon Drugog svjetskog rata u utvrdi se nalazi jugoslavenska vojska, a početkom 1960-ih godina preuređuje se za muzejsku namjenu. Danas u njoj djeluje Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell´Istria sa stalnim postavom i povremenim izložbama, a sa zidina utvrde i s vrha kule, koja se izdiže iznad nje, pruža se jedinstven pogled na grad, njegov zaljev i predgrađa.
Admission
Adults: 20,00 KN Groups: 10,00 KN Children: 5,00 KN
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
Gradinski uspon 6
52100 Pula
Croatia
view on a map

Opening Times

Sun
08:00 - 20:00
Mon
08:00 - 20:00
Tue
08:00 - 20:00
Wed
08:00 - 20:00
Thu
08:00 - 20:00
Fri
08:00 - 20:00
Sat
08:00 - 20:00
Winter: 08:00 - 17:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe