Notranjski muzej Postojna

 

in short

Notranjski muzej upravlja s kraško kulturno in naravno dediščino. Ohranja in predstavlja premično kulturno dediščino, ki se nanaša na Postojno, Notranjsko-kraško regijo in širšo kraško pokrajino.
Notranjski muzej Postojna na Kolodvorski cesti 3
© Foto S. Polak
Logo: Notranjski muzej Postojna

Notranjski muzej Postojna

in detail

Notranjski muzej Postojna, zdaj enota Zavoda Znanje Postojna, javnega zavoda, je bil ustanovljen leta 1947. Muzej je sestavljen iz 5 oddelkov: zgodovinski, arheološki, biološki, etnološki in restavratorske delavnice. V letu 2011 se je muzej preselil v prenovljeno stavbo, kjer so razstavljene zbirke. Sedež muzeja je v Postojni, deluje pa tudi na ostalih lokacijah: v Cerknici, Grahovem in Predjami. V dolgoletnem delovanju muzeja so zaposleni kustosi pridobili pomembne izkušnje v muzejski dejavnosti. Organiziranih je bilo že preko 139 razstav pred reorganizacijo muzeja v letu 1990 in 68 muzejskih razstav po njenem preimenovanju v Notranjski muzej Postojna. Sodelavci v muzeju  (zgodovinarji, arheologi, biologi, etnologi in konservatorji),  imajo ustrezno izobrazbo in dve desetletji delovnih izkušenj pri pripravi razstav, mednarodnih  konferenc  in strokovnih  predavanj, pri urejanju in izdajanju knjig ter pri številnih drugih dejavnostih na področju spodbujanja kulture in dediščine. Muzej razstavlja tudi v dislociranih enotah  (Vivarij Proteus pri Postojnski jami, Lovska zbirka in polharski muzej v Kozarišču itd.) Muzejski delavci imajo številne povezave in sodelujejo (izmenjava razstav, znanstvena sodelovanja, itd) s sorodnimi ustanovami v širši regiji.

Zavod Znanje Postojna, javni zavod je bil ustanovljen leta 2009 in je sestavljen iz 3 enot: izobraževalno središče za odrasle, Notranjski muzej Postojna in kulturni dom. Skrbi za izobraževanje odraslih, promocijo turizma, kulture ter izvaja druge dejavnosti za občino Postojna in Notranjsko-kraško regijo in opravlja javno službo v muzejih.
Notranjski muzej Postojna
Leta 1929 je podjetje G. dell' Angelo po projektih, ki jih je izdelal inženir La Jacona, na današnji Kolodvorski cesti zgradilo poslopje, namenjeno karabinjerjem.
Tudi po končani drugi svetovni vojni je stavba ohranila status vojaškega objekta.
V stavbi, iz katere so odšli pripadniki JLA že leta 1991, so bili zaradi relativno dolge neuporabe in zapuščenosti že vidni prvi znaki propadanja.
Poleti 2006 so na objektu nekdanjega vojaškega poveljstva stekla obnovitvena dela.

Ob načrtovanju prenove stavbe je projektant – podjetje IZTR projektiranje in inženiring d.o.o. iz Ljubljane, namenil posebno skrb ohranitvi prvotnega izgleda stavbe. Zaradi tega je bila stavba kasneje razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

V letu 2010 in 2011 je bila z namestitvijo opreme in dokončno ureditvijo zunanje okolice zaključena obnova stavbe za potrebe Notranjskega muzeja Postojna.


Admission
odrasli 3,00 / popuščanj 2,00 EUR (skupina 0,50 popust) / Občani Notranjsko-kraške regije, vsako prvo nedeljo v mesecu brezplačno / 8. februar – kulturni praznik, 18. maj – dan muzejev brezplačno /// adult 3,00 / concession 2,00 EUR (group tickets 0,50 discount on the regular price) / First Sunday of every month for the citizens of Inner-Carst region free entrance / 8 Februar, 18 May free entrance
The museum on google maps:

Visitor entrance

Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska 3
6230 Postojna
Slovenia
view on a map

Opening Times

Sun
11:00 - 18:00
Mon
11:00 - 18:00
Tue
11:00 - 18:00
Wed
11:00 - 18:00
Thu
11:00 - 18:00
Fri
11:00 - 18:00
Sat
11:00 - 18:00
May - September:
Everyday 11:00-18:00

October - April:
Mo-Fr 9:00-15:00
Sat, Sun 11:00-16:00

Museum is closed on 1.1., 1.11., 25.12.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe