Nationalmuseum

 

in short

Nationalmuseum är Sveriges konst och designmuseum. Vi har samlingar av äldre måleri och skulptur, konsthantverk, teckningar och grafik samt även konsthantverk och modern design till våra dagar. Museet har varit stängt för renovering sedan 2013. Vi öppnar igen oktober 2018.
The Nationalmuseum, built 1866, Stockholm.
© Nationalmuseum
Logo: Nationalmuseum

Nationalmuseum

in detail

Nya Nationalmuseum blir ett publikvänligt och öppet museum för både stora och små konstupplevelser. Allt i en långsiktigt hållbar byggnad.


Historik om Nationalmuseum

Uppfördes 1866 på uppdrag av regeringen. Arkitekt var Friedrich August Stüler. Hans övertygelse om att arkitektur och utsmyckningar kunde förstärka konstupplevelsen är central i Nationalmuseibyggnaden. Salarna har varierande storlek, dekor, färg och ljussättning.


Bakgrund till renoveringen  

Genom decennier har museibyggnaden disponerats om och anpassats till verksamhetens utökade behov. Byggnaden har däremot aldrig renoverats och håller idag inte gängse internationell standard i fråga om säkerhet, klimat, brandskydd, arbetsmiljö och logistik. Renoveringen kan tillgodose moderna verksamhets- och myndighetskrav.


Samlingarna

Samlingarna innehåller ca 700 000 föremål. Det är äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Ursprunget är de kungliga konstsamlingarna vilka har testamenterats till staten. Fram till 1990-talet har hela samlingar successivt överförts till annanpart. Dessa har sedan utgjort grunden till eller blivit del av museer som Historiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Moderna Museet.


Verksamhetens mål

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är en statlig myndighet med regeringen som uppdragsgivare under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att bevara kulturarvet och främja konsten. Vi ska bevara, tillgängliggöra och stå för kunskap. Fram tills stängning inför renovering har vi årligen registrerat ca 400 000 besök i museet på Blasieholmen. Under sommarperioden har ca en tredjedel av besökarna kommit från andra länder än Sverige. I Nya Nationalmuseum kan besökarpotentialen öka med det dubbla.
The museum on google maps:

keywords

kulturarv, lek, konsthantverk, te, mode, miljö, kultur, konst

Visitor entrance

Nationalmuseum
Södra Blasieholmshamnen
S-10324 Stockholm
Sweden
view on a map

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
Museet är stängt inför renovering och öppnar oktober 2018 / The Museum is currently closed for renovation and will reopen October 2018.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe