Narodni galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby

 

in short

Grafická sbírka NG vznikla v roce 1940 sloučením souborů kresby grafiky z majetku bývalé Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, bývalé Moderní galerie, Národního muzea, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Univerzitní knihovny; roku 1949 byla umístěna v paláci Kinských.
The Kinsky Palace
© The National Gallery in Prague
Logo: Narodni galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby

Narodni galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby

in detail

Sbírka dnes obsahuje na 320 000 listů od středověku až po současnost; jejich kvalitou a množstvím se řadí mezi přední grafické kabinety v Evropě.

Těžištěm staré sbírky jsou soubory německých, nizozemských, francouzských a italských rytců 16. až 18. století, včetně děl A. Dürera, Rembrandta, J. Callota a J. B. Piranesiho. Výjimečná je téměř úplná sbírka leptů V. Hollara (kolem 3 000 listů) – součást tzv. Hollarea. Kvalitně je zastoupena i francouzská grafika 19. a první třetiny 20. století (Delacroix, Daumier, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Picasso, Derain, Matisse).

Vrchol české moderní grafiky tvoří díla z období secese a symbolismu (Mucha, Švabinský, Bílek, Preissig, Kupka, Váchal), z období kubismu a expresionismu (Filla, Čapek, Špála), početná tvorba členů Spolku českých umělců grafiků Hollar (Rambousek, Silovský ad.), tvorba 40. a 50. let (Tichý, Lhoták). Průběžně je doplňována část sbírky věnovaná současné produkci.

Z fondu kresby vyniká italská renesanční kolekce (Veronese, T. a F. Zuccariové, Campi), nizozemští mistři 16. a 17. století (P. Bruegel st., Van Noort, Van Hoogstraeten) a rudolfínští manýristé (Aachen, Spranger ad.). Barokní doba je bohatě zastoupena i díly mistrů činných především v Čechách (Škréta, Brandl, Reiner) a v Rakousku (Altomonte, Mildorfer ad.).

Kresba 19. století soustřeďuje jak díla předních českých krajinářů (Havránek, A. Mánes, J. Mánes, Chittussi), tak i figuralistů (Aleš, Čermák). Badatelsky značně vyhledávanou skupinu tvoří česká kresba z doby kolem roku 1900 a prvních dvou desetiletí 20. století – od kreseb A. Slavíčka, M. Švabinského, F. Bílka, J. Preislera a F. Kupky po díla B. Kubišty, E. Filly, J. Čapka, O. Gutfreunda ad. Kromě děl české provenience obsahuje sbírka i velmi kvalitní ukázky rakouské a francouzské kresby – díla E. Schieleho, O.Kokoschky, A. Deraina a P. Picassa. Vzácný je soubor studií, ilustrací a návrhů plakátů A. Muchy. V oblastí české moderní kresby je celistvě zastoupena tvorba J. Zrzavého a ze 40. let především práce členů Skupiny 42 (Lhoták, Gross, Hudeček). Kresby umělců od 60. let do současnosti (Boštík, Malich, Šimotová, Sozanský aj.) jsou spjaty s aktuálními projevy českého umění.

Významnou součástí Grafické sbírky je také kolekce portrétní miniatury od 17. století do druhé poloviny 19. století.
­Palác Kinských
Admission
50CZK/30CZK
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

­Palác Kinských
Staromestské nám. 12
110 00 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
10:00 - 18:00
Wed
10:00 - 18:00
Thu
10:00 - 18:00
Fri
10:00 - 18:00
Sat
10:00 - 18:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe