Muzeum Narodowe w Gdańsku

 

in short

Muzeum Narodowe w Gdańsku mieści się w budynku dawnego klasztoru franciszkanów, zbudowanym w stylu późnogotyckim w pierwszej połowie XV wieku. W 1872 roku otwarto Muzeum Miejskie, do którego w 1884 roku dołączono zbiory Muzeum Rzemiosła Artystycznego.
The National Museum in Gdansk
© Muzeum Narodowe w Gdañsku
Logo: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku

in detail

Muzeum Narodowe w Gdańsku mieści się w budynku dawnego klasztoru franciszkanów, zbudowanym w stylu późnogotyckim w pierwszej połowie XV wieku. Gdy w następnym stuleciu Gdańsk opanowała reformacja, zakonnicy opuścili miasto, a budynek "wyłącznie dla celów naukowych" przekazali w 1556 roku władzom miejskim. Znalazła tu pomieszczenie Biblioteka Rady Miejskiej oraz partykularz noszący od około 1643 roku miano Gimnazjum Akademickiego. Z tamtych czasów pochodzą sale w przyziemiu: Kapitularz, Biblioteka, Duży i Mały Refektarz oraz obiegające klasztorny ogród (wirydarz) krużganki.

Myśl o powołaniu muzeum powstała w połowie XIX wieku. W latach 1845-1868 mieszkał i pracował tu rzeźbiarz Rudolf Freitag (1805-1890), który gromadził zabytkowe obiekty i zabiegał u władz pruskich o zgodę na utworzenie muzeum w tym niszczejącym wówczas historycznym gmachu. W 1872 roku otwarto Muzeum Miejskie, do którego w 1884 roku dołączono zbiory Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Gromadzone wówczas i w następnych dziesięcioleciach z inicjatywy społecznej i funduszy prywatnych dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego nadal stanowią trzon zbiorów gdańskiego muzeum. Dzieła te pochodzą w dużej części z przekazywanych lub wykupywanych kolekcji.

Podstawę działu sztuki tworzył zbiór malarstwa niderlandzkiego, rysunku i grafiki europejskiej darowany miastu testamentem przez gdańskiego kupca Jacoba Kabruna (1759-1814), uzupełniany sukcesywnie w ciągu XIX wieku przez jego syna Augusta. Plastykę średniowieczną przekazywały kościoły, znaczna część rzemiosła artystycznego pochodziła z zasobów organizacji miejskich, głównie cechów rzemieślniczych, a także z kolekcji Ludwika Garbe, Lessera Giełdzińskiego, Friedricha Bassnera i innych. Znaczącą rolę odegrały dary rodzin gdańskich i pomorskich: Konopackich, Stumpfów, Trauschke, Luisy Berghold, Adolfa Mundta, Friedricha Henninga.

Pod koniec II wojny światowej budynek uległ zniszczeniu w 65 %, wcześniej zabezpieczone zbiory ewakuowano w głąb Rzeszy Niemieckiej, częściowo zaś w okolice miasta. Mimo to zaginęła znaczna część zbiorów (między innymi całkowicie działy numizmatów i sztuki Dalekiego Wschodu), ucierpiały zasoby biblioteki i dokumentacja muzealna. W 1948 roku otwarto pierwszą ekspozycję. Dzisiaj nadal poszerza się zbiory zakupami z funduszy państwowych, a także darami od osób prywatnych. Muzeum Miejskie, od 1950 roku Muzeum Pomorskie, uzyskało rangę Muzeum Narodowego w 1972 roku.

Obecnie zbiory sztuki dawnej prezentowane są w dawnym gmachu przy ul. Toruńskiej 1, zbiory sztuki współczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie, etnografii w Spichrzu Opackim w Oliwie. W Będominie koło Kościerzyny, w dawnym dworku Józefa Wybickiego, znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Na Starym Mieście w Gdańsku mieści się Gdańska Galeria Fotografii.

Najcenniejszym dziełem w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku jest tryptyk Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

Muzeum Narodowe w Gdañsku
Torunska 1
80-822 Gdansk
Poland
view on a map

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
-
Tue
10:00 - 17:00
Wed
10:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe