Muzeum Antonína Dvořáka

 

in short

Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století.
Muzeum Antonína Dvořáka
© National Museum
Logo: Muzeum Antonína Dvořáka

Muzeum Antonína Dvořáka

in detail

Muzeum Antonína Dvořáka tvoří součást Českého muzea hudby, které náleží do celku Národního muzea. Od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století.

Monograficky orientovaná instituce vyvíjí všestrannou kulturně-osvětovou činnost s převládajícím důrazem na osobnost skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904). Těžištěm je soustřeďování, péče a zpřístupňování dokumentů k Mistrovu životu a dílu. Jedná se zejména o notové autografy, korespondenci i další listinné materiály, výtvarná díla a dobové fotografie, programy, plakáty, předměty osobní potřeby atd.

Muzeum disponuje především unikátním souborem skladatelových notových rukopisů a korespondence. Dále uchovává podstatnou část Dvořákova notového archivu a knihovny. Bohatý fond tiskové dokumentace dokládá nejen skladatelovy dobové úspěchy, ale svědčí také o neustále vzrůstající popularitě jeho díla až do současnosti. Významný sbírkový celek představuje též rozsáhlá pozůstalost předního dvořákovského badatele Jarmila Burghausera.
Muzeum Antonína Dvořáka
Admission
Basic 50 CZK / Reduced 30 CZK
The museum on google maps:

keywords

Visitor entrance

Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20
120 00 Prague
Czech Republic
view on a map

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
-
Tue
10:00 - 17:00
Wed
10:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00
Lunch break: Tue, Wed, Thu, Fri, Sat and Sun from 13:30 - 14:00h

euromuse.net - The exhibition portal for Europe