Museo Provincial de Lugo

 

in short

Co fin de reunir e protexer os bens do patrimonio cultural lucense, en 1932, a Deputación de Lugo acorda crear o Museo Provincial de Lugo. O continuo incremento de fondos e as limitacións de espazo obrigaron, en 1957, a trasladar o museo ao antigo convento de San Francisco.
Museo
© Museo Provincial de Lugo
Logo: Museo Provincial de Lugo

Museo Provincial de Lugo

in detail

Co fin de reunir e protexer os bens do patrimonio cultural lucense, en 1932, a Deputación de Lugo acorda crear o Museo Provincial de Lugo, vontade que se materializa dous anos máis tarde coa apertura no Pazo de San Marcos (baixo a dirección de D. Luis López Martí) de varias salas con materiais arqueolóxicos, históricos, artísticos, etc. ata daquela dispersos en coleccións particulares. O continuo incremento de fondos e as limitacións de espazo obrigaron, en 1957, a trasladar o museo ao antigo convento de San Francisco.

Conservando tres dependencias deste vello cenobio (cociña, claustro e refectorio), o arquitecto vigués D. Manuel Gómez Román (1875-1964) deseña un novo edificio con aires de pazo galego. O 1 de marzo de 1962 o Museo Provincial de Lugo foi declarado Ben de Interese Cultural. En 1997 o museo foi ampliado, segundo un proxecto do arquitecto González Trigo.

CLAUSTRO: (ss. XV-XVIII). Declarado Ben de Interese Cultural en 1931, nas súas coxías exhíbese unha ampla e variada colección de reloxos de sol (o máis antigo é de 1685), epigrafía romana (en aras, estelas e miliarios) e medieval, heráldica, capiteis, sartegos, laudas sepulcrais e mostras de escultura en pedra de diversas épocas. Destaca especialmente os catro fragmentos dun baldaquino gótico procedentes de Sta. María de Fragas (Campo Lameiro-Pontevedra) que reproducen escenas do Novo Testamento.
3 (bis):  Acceso á antiga sala capitular: Acolle restos romanos como os fragmentos dunha estela funeraria, a escultura togada de Saa (Lugo) e unha ara votiva dedicada aos Lares Viales, así como dúas estelas discoides anepigráficas (siglos IX a XI d. C.) procedentes de Castillón (Pantón). 

Entre as pezas máis importantes da colección encóntranse os mosaicos romanos (siglo III d. C.) e a estela funeraria de Crecente (siglos I a II d. C.). No vestíbulo, obras do grande escultor galego Francisco Asorey: Ofrenda a San Ramón e San Francisco. Unha escaleira neobarroca da acceso ó primeiro andar, onde se atopan representates e obras de arte galegas.
Convento de San Francisco
Con el fin de reunir y proteger los bienes del patrimonio cultural lucense, en 1932, la Diputación de Lugo acuerda crear el Museo Provincial de Lugo, voluntad que se materializa dos años más tarde con la apertura en el Palacio de San Marcos (bajo la dirección de D. Luis López Martí) de varias salas con materiales arqueológicos, históricos, artísticos, etc. hasta entonces dispersos en colecciones particulares.

El continuo incremento de fondos y las limitaciones de espacio obligaron, en 1957, a trasladar el museo al antiguo convento de San Francisco. Conservando tres dependencias de este antiguo cenobio (cocina, claustro y refectorio), el arquitecto vigués D. Manuel Gómez Román (1875-1964) diseña un nuevo edificio con aires de palacio gallego. El 1 de marzo de 1962 el Museo Provincial de Lugo fue declarado Bien de Interés Cultural. En 1997 el museo fue ampliado, según el proyecto del arquitecto González Trigo.
Admission
Free admission
The museum on google maps:

keywords

painting, archaeology, history, sculpture, photography, ancient worlds, coins and medals, contemporary art, european cultural history, european art after 1800, european art before 1800, history of art, prehistory, castles, palaces & gardens, mosaico, arte romana, romanticismo, gótico, barroco, cerámica, cristal, Barroco, patrimonio, Gótico, medieval, sal, romano, edificio, cultura, arte

Visitor entrance

Convento de San Francisco
Praza da Soidade s/n
27001 Lugo
Spain
view on a map

Opening Times

Sun
11:00 - 14:00
Mon
09:00 - 21:00
Tue
09:00 - 21:00
Wed
09:00 - 21:00
Thu
09:00 - 21:00
Fri
09:00 - 21:00
Sat
10:30 - 20:00
Cerrado de lunes a sábado de 2 a 4:30 de la tarde.

Closed during lunchbreak from Monday to Saturday from 2 pm to 4.30 pm.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe