Galerija Božidar Jakac

 

in short

Galerija Božidar Jakac je eden izmed največjih slovenskih umetnostnih muzejev. Na stalnih razstavah predstavlja dela slovenskih ekspresionistov in predstavnikov slovenske moderne umetnosti, na občasnih razstavah pa sodeluje s vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki.
Božidar Jakac Art Museum - Lamut's Art Salon
© Božidar Jakac Art Museum
Logo: Galerija Božidar Jakac

Galerija Božidar Jakac

in detail

Muzej je bil ustanovljen leta 1974 kot nadgradnja kulturnih dejavnosti, ki so se odvijale v Kostanjevici na Krki, posebej likovne dejavnosti. Je pravni naslednik Dolenjskega kulturnega festivala. S svojo dejavnostjo pokriva področje Bele krajine, Dolenjske in Posavja in je vpisan v razvid muzejev in galerij pri Ministrstvu za kulturo RS.

Galerija Božidar Jakac pripravlja svoje programe v sodelovanju z domačimi in tujimi zavodi iz področja likovne dejavnosti. Pomemben del dejavnosti galerije sega tudi preko meja, naj izpostavimo samo odlično sodelovanje s sosednjo Hrvaško. Galerija je s svojo dejavnostjo nepogrešljiv, prepoznaven člen razvoja občine Kostanjevica na Krki.

V muzeju je na ogled deset stalnih razstav, ima pa tudi tri razstavišča v katerih se izmenjujejo občasne razstave.
NEKDANJA SAMOSTANSKA CERKEV predstavlja enega najlepših primerov zgodnjegotske (kasneje barokizirane) arhitekture na Slovenskem. Galerija Božidar Jakac uporablja ta prostor kot razstavišče, za katerega uveljavljeni domači in tuji umetniki pripravljajo specifične razstavne projekte oz. začasne razstave, ki so deležne velike pozornosti strokovne in laične javnosti.
V letu 2016 smo odprli šest povezanih razstavnih prostorov, ki tvorijo razstavišče v katerem pripravljamo in gostimo obsežne razstavne projekte.
PROSTORI LAPIDARIJA predstavljajo niz osmih, med seboj ločenih, razstavnih prostorov, ki se nahajajo v južnem krilu obsežnih samostanskih traktov. Ta del samostanskega kompleksa je bil pozidan v času opata Friderika Hofstetterja (1703-1708) kar nam pripoveduje ena od napisnih plošč, ki sta vzidani na dvoriščni strani. V Galeriji Božidar Jakac smo prve razstave v teh prostorih organizirali v letu 2000. Razstavišče je namenjeno tako predstavitvam izoblikovanih umetnikov, kakor tudi mlajšim še neuveljavljenim avtorjem. Zaradi prostorske strukture pa sodijo ti prostori med zahtevnejša razstavišča, ki zahtevajo poseben pristop in oblikovanje specifičnih razstavnih projektov.

­Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon
Od leta 1958 v nekdanjem ministerialnem dvorcu v starem mestnem jedru, na otoku, deluje kot dislocirana enota LAMUTOV LIKOVNI SALON. Razstavišče je posvečeno slikarju in grafiku Vladimirju Lamutu (1915 - 1962), ki je veliko svojih del ustvaril v Kostanjevici na Krki. Tu se vrstijo začasne razstave in druge kulturne prireditve.
Admission
Free entrance!
Galerija Božidar Jakac - Gorjupova Galerija
Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v leto 1956, ko je bila v prostorih tukajšnje osnovne šole, na pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja, ustanovljena GORJUPOVA GALERIJA, ki od 1974 dalje deluje v okviru Galerije Božidar Jakac.

Na stalni razstavi je predstavljen izbor plastik, slik, risb in grafik iz obsežne mednarodne zbirke likovnih del 20. stoletja. Zaradi postavitve v šolskih prostorih je stalna razstava izjemna in nudi nenavadno možnost neposrednega prepleta galerijskega in pedagoškega dela. Sedanja postavitev je na ogled od leta 1998.
Nekdanji cistercijanski samostan - FONS BEATAE MARIAE
V času Spanheimov je Kostanjevica postajala močno gospodarsko, politično in upravno središče ob takratni deželni meji. Bernard Spanheimski je leta 1234 v neposredni bližini Kostanjevice, ob izviru Obrha, ustanovil cistercijanski samostan, s katerim naj bi še utrdil svojo gospodarsko moč in zagotovil družini prostor za zadnji počitek. Samostanu je podaril obsežne posesti, zato se je uvrščal med najbogatejše zemljiške posesti na tedanjem Kranjskem. Hkrati je predstavljal središče religioznega, prosvetiteljskega, trgovskega in gospodarskega življenja. V samostanu je v določenem obdobju bivalo največ 86 menihov in laikov.

Prvotno zgodnjegotsko zasnovani samostan so v času renesanse in baroka prenavljali in dograjevali. V 1. pol. 18. st. so bili zgrajeni baročna kulisa in obrambna stolpiča s poslikavo Frana Jelovška, dokončano je bilo eno izmed največjih arkadnih dvorišč v Evropi. Leta 1786 je cesar Jožef II. samostan razpustil. Premoženje je bilo preneseno v kranjski verski fond, cerkveno oprema razprodana na dražbi, cerkev pa je bila desakralizirana. Samostan je postal sedež gozdne uprave in notariata, v njem se je naselilo večje število stanovalcev. Po 2. svetovni vojni so v stavbnem kompleksu s svojimi obrati gostovali: Agrokombinat, Labod in Iskra. Z ukinitvijo delovanja samostana se je začel proces propadanja, ki je dosegel vrhunec v požigu in porušenju leta 1942/43, naknadno je bil razdejan tudi po zaključku vojne. Prva restavratorska – zaščitna dela so izvedli študentje seminarja prof. Franceta Steleta (ok. 1933), temeljita obnova pa je stekla 1957, ko se je porušil tudi zvonik, in poteka še danes. Nekdanji samostan je bil 1989 razglašen za kulturni spomenik in bil kot tak uvrščen med spomenike, ki jim država namenja posebno pozornost. Okolje in prostor nekdanjega samostana nudita idealne razmere za organizacijo kulturnih dogodkov; koncertov, gledaliških in opernih predstav. Leta 1974 se je v prostore naselila Galerija Božidar Jakac.
Admission
Entrance fee: adults 6,00 EUR, pensioners and students 4 EUR, family ticket 10,00 EUR, FREE ENTRANCE: ICOM, SUZD and SMD card-holders, journalists and artists
The museum on google maps:

keywords

painting, architecture, sculpture, photography, graphic art, contemporary art, modern art, castles, palaces & gardens, ekspresionizem, moderna umetnost, 20. stoletje, sodobna umetnost, kostanjevica na krki, galerija

Visitor entrance

­Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon
Oražnova ulica 5
8311 Kostanjevica na Krki
Slovenia
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 18:00
Mon
-
Tue
09:00 - 18:00
Wed
09:00 - 18:00
Thu
09:00 - 18:00
Fri
09:00 - 18:00
Sat
09:00 - 18:00
Opening hours:
Tuesday – Sunday, 9 a.m. – 6 p.m., (November 1st – April 1st, 9 a.m. – 4 p.m.)

Closed:
Monday, January 1st, November 1st, December 25th

Visitor entrance

Galerija Božidar Jakac - Gorjupova Galerija
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
Slovenia
view on a map

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
visit should be determined in advance with the secretary of Božidar Jakac Art Museum / ogled po predhodnem dogovoru v Galeriji Božidar Jakac

Visitor entrance

Nekdanji cistercijanski samostan - FONS BEATAE MARIAE
Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
Slovenia
view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 18:00
Mon
-
Tue
09:00 - 18:00
Wed
09:00 - 18:00
Thu
09:00 - 18:00
Fri
09:00 - 18:00
Sat
09:00 - 18:00
Opening hours:
Tuesday – Sunday, 9 a.m. – 6 p.m., (November 1st – April 1st, 9 a.m. – 4 p.m.)

Closed:
Monday, January 1st, November 1st, December 25th

euromuse.net - The exhibition portal for Europe