Arheološki muzej Istre

 

in short

Arheološki muzej Istre danas je ustrojen na Arheološki odjel (koji čine Prapovijesna, Antička, Srednjovjekovna i Novovjekovna zbirka, s Numizmatičkom zbirkom i Zbirkom podvodne arheologije u osnivanju), Dokumentacijski odjel, Knjižnični odjel, Edukacijski odjel i Konzervatorsko-restauratorski odjel. Osim u matičnoj zgradi, muzej ima dislocirane zbirke u pulskom amfiteatru, o kojem i skrbi, potom u Augustovu hramu i franjevačkom samostanu te u Nezakciju.
The amphitheater
© Archeological Museum Istre
Logo: Arheološki muzej Istre

Arheološki muzej Istre

in detail

Prikupljanjem kamenih spomenika u Augustovu hramu tijekom prve polovine 19. stoljeća počinje stvaranje muzejske zbirke u Puli. Otkriće kamenih, keramičkih i metalnih predmeta u Nezakciju bilo je osnova za utemeljenje Muzeja starina (Museo d'antichità), odnosno Gradskog muzeja (Museo civico della città di Pola) 1902. godine. Njegovo je sjedište bilo u zgradi koje danas nema, na Usponu sv. Stjepana, nedaleko od slavoluka Sergijevaca.

Preseljenjem sjedišta Istarskog društva za arheologiju i zavičajnu povijest (Società istriana di archeologia e storia patria) i prijenosom dijela arheološkog inventara iz Poreča u Pulu, Gradski muzej spaja se s Državnom zbirkom (kameni spomenici) i porečkim Provincijalnim muzejom (Museo Provinciale) u jednu muzejsku ustanovu pokrajinskog značaja pa je tako 1925. utemeljen Kraljevski muzej Istre (Regio Museo dell'Istria). Bogatstvo zbirki nametnulo je potrebu za novim prostorom pa je nekadašnja zgrada austrijske gimnazije (izgrađena 1890.) prilagođena novim potrebama ovog muzeja, koji je otvoren za javnost 1930. godine. Muzej se nalazi na istočnom rubu prapovijesnoga gradinskog naselja i antičke kolonije Pole. Svečana antička Dvojna vrata (Porta Gemina) te otvoreni lapidarij i park, put i široko stubište vode do glavnog ulaza u zgradu, iza koje se nalazi Malo rimsko kazalište. Ta je izložba uz manje izmjene bila dostupna javnosti do kraja Drugoga svjetskog rata, kada je za vrijeme angloameričke uprave većina predmeta prenesena u Italiju.
Godine 1947. ova ustanova mijenja ime u Arheološki muzej Istre i u istom sjedištu kontinuirano djeluje do danas. Sustavnim radom i uz velike napore, nakon restitucije dijela arheološke građe iz Italije 1961., postupno je uređena muzejska zgrada i izrađena didaktičko-vizualna koncepcija cjelokupnog reprezentativnog muzejskog fundusa. Godine 1968. otvoren je preuređeni lapidarij u prizemnim prostorijama (u tijeku je još jedno preuređivanje) i hodnicima muzeja, a 1973. otvorene su izložbene dvorane prapovijesti na 1. katu i antičke, kasnoantičke i srednjovjekovne izložbe na 2. katu muzejske zgrade. Izložbene dvorane AMI-ja nadopunjavaju se novim nalazima s arheoloških lokaliteta Istre (prapovijesnih špilja, gradina i nekropola, antičkih gospodarskih kompleksa, građevina i groblja te sakralnih objekata ranokršćanskog i bizantskog razdoblja, vremena provale barbara i naseljavanja slavenskog življa u Istru).

U sadašnjem je stalnom postavu pažljivim odabirom arheoloških predmeta prikazan razvoj materijalne kulture na prostoru Istre od prapovijesti (paleolitik, neolitik, brončano doba te osobito bogati nalazi iz posljednjeg tisućljeća prije Krista iz nekropola starih Histra - 1. kat) preko razdoblja rimske vladavine (lapidarij u prizemlju zgrade i u hodnicima muzeja, a na 2. katu izloženi su nalazi iz antičkih nekropola, zbirka stakla, keramike, metalnih predmeta, portretne i dekorativne skulpture, građevni materijal), kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnog razdoblja (nalazi iz ranokršćanskih nekropola, kaštela, ranokršćanskih crkava, grobni nalazi - nakit i dijelovi nošnje iz slavenskih nekropola) do razdoblja feudalizacije poluotoka (također na 2. katu) te dio srednjovjekovnog lapidarija (zbirka srednjovjekovne pleterne plastike).
Amfiteatar
Admission
adults: 40,00 kn pupils/students: 20,00 kn
Augostov hram
Augustov hram, izvorno posvećen boginji Romi i caru Augustu, uzdiže se na sjeverozapadnoj strani Foruma. Sastoji se od veće zatvorene prostorije - cele i manjeg, prema trgu otvorenog predvorja, koje s čeone strane omeđuju četiri, a s bočne po jedan stup s korintskim kapitelima. Uzdužni zidovi cele produžuju se u predvorje, gdje završavaju kaneliranim polustupovima. Zidovi cele građeni su od velikih i pravilno klesanih kamenih blokova. Zapadni zid od lomljenog kamena ukazuje na obnavljanje nakon brojnih oštećenja koja je hram doživio.

Na kapitele predvorja i zidove cele položen je trodjelni arhitrav, a iznad njega friz, ukrašen akantovim viticama, plodovima i pticama. Krov hrama i zabat uokvireni su vijencem s konzolama i kasetiranim poljima. Središte trokutastog zabata ispunjava okrugli medaljon.

Arhitrav na čeonoj strani nosi natpis: ROMAE ET AVGUSTO CAESARI DIVI FILIO PATRI PATRIAE. Po službenom carskom nazivu zna se da je hram izgrađen i posvećen u razdoblju 2. g. pr. Kr. - 14. g. pos. Kr.

U hramu se nalazi zbirka antičkih skulptura iz Istre, a ističu se mramorni carski kipovi.
Admission
adults: 10,00 kn pupils/students: 5,00 kn
C8
Admission
Free admission
Sveta srca
U starom gradu u Puli nalazi se crkva Srca Isusova i Marijina koja se skraćeno naziva crkvom Svetih srdaca ili Sveta srca, po redovnicama koje su je osnovale.

Crkva s pripadajućim samostanom izgrađena je 1908. godine, s izrazitim elementima kasnobaroknog klasicizma, po projektu koji je započeo Virgilio Volpi, a dovršio Domenico Malusà. Duga je 34,60 m, široka 14,70 m, a visoka 15,30 m. U planu je bila i izgradnja zvonika visokog 26 metara, po prvom planu na začelju crkve, a po drugom ispred crkve, što nikada nije ostvareno.

Redovnice su napustile crkvu i samostan krajem 2. svjetskog rata i otada se objekt više nije koristio, do 1958. od kada je Crkvu Sv. Srdaca koristio Arheološki muzej Istre kao depo. Zbog nemogućnosti obnove crkve došlo je do urušavanja krova, a uslijed loše gradnje građevine, koja je temeljena na nasipu, došlo je do slijeganja terena ispod apside te njezinog odvajanja i pucanja.

Arheološki muzej Istre je krajem 80-ih godina 20. stoljeća pokrenuo inicijativu za obnovu crkve, radi utemeljenja Muzejsko-znanstvenog centra, koji bi bio smješten u tom prostoru. Početkom 90-ih godina arheološki materijal koji je čuvan u crkvi premješten u Fort Bourguignon, a na crkvi je promijenjen krov. Tijekom 2007. godine započet je projekt obnove crkve, koja je po prvom planu trebala biti preuređena u srednjovjekovni lapidarij, a po konačnoj ideji u Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca.

Objekt je koncipiran kao multimedijalni prostor koji može primati izložbe muzejskog i galerijskog tipa, ali i kao mjesto održavanja predavanja, kongresa, znanstvenih tribina, predstava, koncerata, filmova, festivala i slično. Poseban je napor uložen kako bi kompletan prostor bio dostupan osobama s invaliditetom, te je stoga u crkvi ugrađena vertikalna platforma za invalide, WC za invalide, a do crkve je izgrađena posebna rampa kojom invalidi mogu ući u crkvu. U crkvi su u bočnim brodovima dograđene galerije spojene mostom. Apsida je pregrađena i zatvorena velikim zidom na koji se preko projektora mogu projicirati filmovi i prezentacije. Ugrađen je sustav grijanja i hlađenja kako bi prostor mogao biti korišten tijekom cijele godine. Postavljen je i sustav rasvjete, nadzorni i alarmi sustav, kao i ozvučenje. Također, okolni prostor je uređen za korištenje u svrhu manifestacija.

Otvaranje ovog objekta planirano je za polovicu srpnja 2011. godine. Daljnji planovi su brendiranje novog muzejsko-galerijskog prostora, stvaranje vizualnog identiteta, te postupno pretvaranje crkve u mjesto prezentacije kulturnih sadržaja za turiste tijekom ljetnih mjeseci, te centar kulturnog života grada Pule i Istarske županije tijekom čitave godine.
Admission
Prices depend on the programme type, exhibition, concert etc.
The museum on google maps:

keywords

painting, archaeology, sculpture, coins and medals, contemporary art, european cultural history, european art before 1800, history of art, lov, čaj, rat, umjetnost, arheologija, spomenik, Rimsko, rimski architecure, amfiteatar, nezakcij, augustov hram, svetih srdaca, hrvatske arheologije, srednjovjekovna umjetnost, kazalište

Visitor entrance

Amfiteatar
Pula

view on a map

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
Opening hours every day from:
25th of October to March: 09:00 - 17:00h
April: 08:00 - 20:00h
May: 08:00 - 21:00h
June: 08:00 - 21:30h
July & August: 08:00 - 24:00h
September: 08:00 - 21h
until 24th of October: 09:00 - 19:00h

Visitor entrance

Arheološki muzej Istre
Carrarina ulica 3
52100 Pula

view on a map

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
The building is currently closed due to renovation works

Visitor entrance

Augostov hram
Forum b.b.
52100 Pula

view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 15:00
Mon
09:00 - 21:00
Tue
09:00 - 21:00
Wed
09:00 - 21:00
Thu
09:00 - 21:00
Fri
09:00 - 21:00
Sat
09:00 - 15:00
Nov. - 14th of May: closed, visit by announcement
from 15th of May until 30th. of June: 09:00 - 21:00; Sat. & Sun. 09:00 - 15:00 h
July - Sept.: 09:00 - 22:00; Sat. & Sun. 09:00 -15:00 h
Sept: 09:00 - 20:00; Sat. & Sun. 09:00 - 15:00 h
until 15th of October: 09:00 - 19:00 h

Visitor entrance

C8
Carrarina ulica 3
52100 Pula

view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 23:00
Mon
09:00 - 23:00
Tue
09:00 - 23:00
Wed
09:00 - 23:00
Thu
09:00 - 23:00
Fri
09:00 - 23:00
Sat
09:00 - 23:00
- July and August: 9 - 23 h
- The rest of the year: 9 - 21 h

Visitor entrance

Sveta srca
De Villeov uspon 8
52100 Pula

view on a map

Opening Times

Sun
09:00 - 23:00
Mon
09:00 - 23:00
Tue
09:00 - 23:00
Wed
09:00 - 23:00
Thu
09:00 - 23:00
Fri
09:00 - 23:00
Sat
09:00 - 23:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe