Zapisana beseda - Tiskarstvo na Slovenskem

permanent exhibition

in short

Razstava z izbranimi predmeti prikazuje zgodovino tiskane besede in tiskarske tehnike na Slovenskem. Zajema področje enega najstarejših medijev: pisave, izuma tiska in njegov razvoj do digitalnega tiska. Prikazane so glavne pisne podlage ter papir in papirnice.
Printing department
© Blaž Zupančič

Visitor entrance

Tehniški muzej Slovenije
Bistra 6 (Borovnica)
1353 Borovnica
Slovenia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Tehniški muzej Slovenije

in detail

Razstava pripoveduje o začetkih t.i. črne umetnosti v svetu in na Slovenskem, o Gutenberu in iznajdbi premičnih črk ter prvi tiskani knjigi v Evropi.

Razstavljeni sta faksimilirani prvi slovenski tiskani knjigi Trubarjev Katekizem z Abecednikom (1550) ter prvi slovenski prevod Svetega pisma Dalmatinova Bibilija (1584).

Tiskarski stroji in naprave si na razstavi sledijo kot postopki pri knjigotisku: od ulivanja črk, ročnega in strojnega stavljenja, razvoj tiskarskih strojev in knjigoveštva. Razstavljene so še naprave in stroji za pisarniško reproduciranje zapisane besede.

Eksponati, predvsem tiskarski stroji, naprave in orodja s konca 19. in iz 20. stoletja iz slovenskih tiskarn kažejo, kako sta od Gutenbergovega izuma v 15. stoletju do konca 20. stoletja nastajala tiskana knjiga, časopis in druge tiskovine.

Zbirka je zasnovana kot živi muzej: nekateri razstavljeni stroji so delujoči in na njih občasno potekajo demonstracije, ki jih izvajajo grafični mojstri. Na ta način prikazujemo ne le  predmete, ampak tudi ohranjamo nematerialno kulturno dediščino, znanja in spretnosti, ki z izginotjem starih grafičnih poklicev tonejo v pozabo. Razstavo predmetov dopolnjuje arhivsko filmsko gradivo s posnetki iz slovenskih tiskarn ter novi posnetki pričevanj grafičnih mojstrov različnih poklicev.

Na razstavi se prepletajo zgodbe knjige, tiskarske tehnike - strojev ter ljudi, ki so delali v tiskarstvu.

Razstava je locirana v najstarejšem delu nekdanje kartuzije Bistra.
Admission
4,50 / 2,40 EUR
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
08:00 - 16:00
Wed
08:00 - 16:00
Thu
08:00 - 16:00
Fri
08:00 - 16:00
Sat
09:00 - 17:00
Exhibition closes one hour after the box-office closing time.
Opening hours July, August:
Tues–Fr 10.00-17.00, Sat 9.00-17.00, Sun and holidays 10.00-18.00

Every Monday and from 4th December until 1st March the Museum is open only for groups announced in advance (+386 (0)1 750 66 72).

euromuse.net - The exhibition portal for Europe