ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

permanent exhibition

in short

Η παλαιοχριστιανική ή πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αι.) αρχίζει με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο στα 330 και τη μεταφορά σε αυτή από τη Ρώμη της έδρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Floor mosaic, Early Byzantine period, 5th - 6th century AC
© Hellenic Ministry of Culture

Visitor entrance

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
2, Stratou Avenue
546 40 Thessaloniki
Greece 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

in detail

Αυτή η μετατόπιση του κέντρου βάρους στην Ανατολή, καθώς και η θέσπιση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του κράτους, άλλαξαν το πρόσωπο της αυτοκρατορίας, κάνοντας έντονο το θρησκευτικό χαρακτήρα του. Η αλλαγή αυτή έγινε σταδιακά, ενώ η συνέχεια και η επιβίωση στοιχείων της προηγούμενης περιόδου σε όλους τους τομείς διαπέρασε τη ζωή της αυτοκρατορίας.

Στην έκθεση προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμος του παλαιοχριστιανικού ναού μέσω της παρουσίασης μιας επιλογής γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών, λειτουργικών σκευών, ψηφιδωτών και τοιχογραφιών, που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από ναούς της Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα RAFAEL. Οργανώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "The Transformation of the Roman World AD 400- 900" του European Science Foundation και συμμετείχε στο δίκτυο εκθέσεων πέντε ευρωπαϊκών μουσείων.
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
08:00 - 20:00
Mon
13:30 - 20:00
Tue
08:00 - 20:00
Wed
08:00 - 20:00
Thu
08:00 - 20:00
Fri
08:00 - 20:00
Sat
08:00 - 20:00
1 November to 31 March: Mo-Su 08.00-15.00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe