Tekstilni oddelek

permanent exhibition

in short

V stalni zbirki Tekstilije nekoč in danes si lahko ogledate razvoj tekstilne tehnologije na Slovenskem. Razdeljena je v dva velika sklopa: tekstilne obrti in tekstilno industrijo, ki je bila ena vodilnih v 20.stoletju.
Textile department
© Jaka Blasutto

Visitor entrance

Tehniški muzej Slovenije
Bistra 6 (Borovnica)
1353 Borovnica
Slovenia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Tehniški muzej Slovenije

in detail

Tekstilna dejavnost je bila po tradiciji, številu zaposlenih in razširjenosti že od nekdaj ena najpomembnejših gospodarskih panog na Slovenskem.

Tekstilni oddelek je bil ustanovljen z namenom, da zbira, restavrira, hrani in proučuje predmete, naprave in tehnike dela, ki so se uporabljali v obrtni in kasneje industrijski fazi razvoja te panoge, ter skoznje prikazal zgodovino in napredek tekstilne proizvodnje na kulturno in geografsko zelo raznolikem slovenskem prostoru.

Zametki tekstilne zbirke segajo v leto 1961, ko je TMS prevzel suknarski napravi za stopanje in likanje sukna iz Lepe Njive pri Mozirju. Stalna razstava je bila odprta novembra leta 1975, v letu 2001 pa smo se lotili prenove razstavnih prostorov in posodobitve stalne zbirke.
V prvem prostoru so na ogled naprave za preizkušanje tekstilij. To so različni fizikalni, mehanski, kemijski, biološki ali tehnološki postopki, s katerimi ugotavljamo lastnosti in uporabnost vlaken ter iz njih narejenih materialov. Tovrstni preizkusi se opravljajo v različnih fazah izdelave tekstilij.

V manjšem prostoru se obiskovalci lahko seznanijo z orodji, ki se uporabljajo za pripravo lanene oz. konopljene preje: stopami za lan (tukačo), trlico in smukalnikom.

V naslednjem prostoru sta predstavljena predilstvo in tkalstvo, ki sodita med najstarejše obrtne dejavnosti.
Sledi prikaz pletilske obrti, ki je bila na Slovenskem zelo razširjena in se je v veliki meri ohranila vse do danes. Obiskovalce seznanimo z zgodovino pletilske tehnike, razstavljeni predmeti pa ponazarjajo izgled obrtniške delavnice.

Rekonstruirana klobučarska delavnica iz sredine 20. stoletja prikazuje postopke izdelave klobukov ter zgodovino klobučarstva in slamnikarstva pri nas.

Posebna soba je namenjena predstavitvi razvoja konfekcije. Šivanje se je mehaniziralo razmeramo pozno, iznajdba šivalnega stroja pa je omogočila razmah konfekcijske industrije.

Od decembra 2012 je na ogled tudi del razstave, v katerem predstavljamo ustanavljanje, delovanje in razvoj prvih mehaničnih predilnic in tkalnic v 19. stoletju in delovne razmere ter spremljam bliskovit razvoj tekstilne industrije med 1. in 2. svetovno vojno, ko so nastala številna nova podjetja.
Admission
4,50 / 2,40 EUR
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
08:00 - 16:00
Wed
08:00 - 16:00
Thu
08:00 - 16:00
Fri
08:00 - 16:00
Sat
09:00 - 17:00
Exhibition closes one hour after the box-office closing time.
Opening hours July, August:
Tues–Fr 10.00-17.00, Sat 9.00-17.00, Sun and holidays 10.00-18.00

Every Monday and from 4th December until 1st March the Museum is open only for groups announced in advance (+386 (0)1 750 66 72).

euromuse.net - The exhibition portal for Europe