Slovenski lovski muzej

permanent exhibition

in short

Lovska zbirka, ki je začela nastajati že leta 1947 in je bila javnosti prvič predstavljena v letu 1953, sodi med najstarejše zbirke muzeja.
Slovene hunting museum
© Blaž Zupančič

Visitor entrance

Tehniški muzej Slovenije
Bistra 6 (Borovnica)
1353 Borovnica
Slovenia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Tehniški muzej Slovenije

in detail

Muzej hrani več kot 3.000 eksponatov, med katerimi so dermoplastike divjadi, trofeje, lovsko orožje in drugi lovski pripomočki, pa tudi stari dokumenti, medalje in razglednice. Jedro stalne zbirke tvorijo eksponati, ki jih dopolnjuje strokovno in pisno gradivo o lovu in divjadi. 

V prvih prostorih se obiskovalci seznanijo z lovom v preteklosti. Iz tega prvega obdobja, natančneje iz mlajšega pleistocena, izvira mogočna lobanja jamskega medveda – zgovorna priča o divjadi, ki je davno tega živela v naših krajih. Grobo izdelana kamnita in koščena orožja pa po drugi strani dokazujejo, da je bil  lov nekdaj dokaj nevarno in naporno opravilo.

Z razslojitvijo družbe je lovska pravica postala izključna domena aristokracije. Predstavljeni načini lova so zgovoren dokaz, da je nekdanja gospoda iskala v lovu največkrat le sprostitev in zabavo.

Sredi 19. stoletja je stopil v veljavo zakupni sistem lova, ki je končno uredil razmere na tem področju. Nastajati so začela lovska društva in posamezniki iz vrst lovcev so začeli v naše kraje postopno vračati najprej kozoroge in za njimi jelene. Leta 1907 je bil ustanovljen Slovenski lovski klub, ki je predhodnik današnje Lovske zveze Slovenije. Gradivo na panojih priča o pozitivni naravnanosti vodstva Slovenskega lovskega društva - čigar poslanstvo nadaljuje Lovska zveza Slovenije - ki mu gre zasluga za ohranitev marsikatere živalske vrste.
 
Največ prostora je namenjenega predstavitvi divjadi na naših tleh, za katero lahko rečemo, da je izredno pestra. Predstavitev divjadi vključuje diorame z dermoplastikami živali v naravnem okolju, trofeje in druge eksponate, ki jih dopolnjujejo fotografije, grafikoni in teksti na panojih. Tako si obiskovalci lahko ustvarijo popolno sliko o posamezni vrsti divjadi - o njeni razširjenosti, načinu življenja, lovu, ogroženosti in varstvu posamezne živalske vrste. Življenjski prostor divjadi se vse bolj krči in številne vrste so ogrožene, tako da je od vrst, ki so prikazane v muzeju, danes lovnih le še borih štiriindvajset, pa še za te veljajo omejitve.

Lovsko zbirko stalno dopolnjujemo z občasnimi razstavami. Do decembra 2013 bo na ogled občasna razstava o volku v Sloveniji.
Admission
4,50 / 2,40 EUR
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
08:00 - 16:00
Wed
08:00 - 16:00
Thu
08:00 - 16:00
Fri
08:00 - 16:00
Sat
09:00 - 17:00
Exhibition closes one hour after the box-office closing time.
Opening hours July, August:
Tues–Fr 10.00-17.00, Sat 9.00-17.00, Sun and holidays 10.00-18.00

Every Monday and from 4th December until 1st March the Museum is open only for groups announced in advance (+386 (0)1 750 66 72).

euromuse.net - The exhibition portal for Europe