Senā skola

permanent exhibition

in short

Izstāde vēsta par izglītības vēsturi Latvijā. Pirmo skolu Latvijā, kas sagatavoja garīdzniekus, izveidoja 13. gs. sākumā Rīgā pie Doma baznīcas. 1353. gadā nodibināja Pētera baznīcas skolu Rīgas birģeru un namnieku bērniem. Pirmā skola latviešu iedzīvotājiem Rīgā izveidota 16. gs. pie Jēkaba baznīcas, zemnieku bērniem Latvijas laukos – 17. gs. beigās zviedru pārvaldītajā Vidzemē, bet Kurzemē un Latgalē – tikai 18. gadsimtā.
Ancient School - view into the exhibition
© LNVM

Visitor entrance

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Brīvības bulvāris 32
LV 1050 Riga
Latvia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

in detail

Plaši izplatīta bija mājmācība, kad bērni mājās apguva pirmās iemaņas lasīšanā. To kontrolēja mācītāji.

Zemnieku bērnu skolas parasti atradās pielāgotās telpās – rijās, pagasta namos, krogos –, kur vienā telpā skolotājs mācīja dažāda vecuma bērnus. Nereti skolēni te ēda un gulēja, jo daudzi dzīvoja skolā visu nedēļu. Garie skolas soli bija pielāgoti arī gulēšanai.
Pēc Latvijas teritorijas iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā skolas pakļāva Krievijas Izglītības ministrijai. Pēc 1880. gada sākās pārkrievošanas politika: dzimto valodu aizliedza ne tikai kā mācību valodu, bet skolēniem nebija atļauts tajā pat sarunāties.

Pēc neatkarības iegūšanas jaunā Latvijas valsts lielu uzmanību pievērsa tautas izglītībai, nosakot, ka visiem skolas vecumu sasniegušiem bērniem jāapmeklē skola dzimtajā valodā. Darbojās daudzas bērnu un jaunatnes organizācijas – skauti, gaidas, mazpulki u.c.
Pēc valstiskās neatkarības zaudēšanas mainījās arī izglītības sistēma. Mācības skolās organizēja uz marksisma-ļeņinisma pamatiem, lai izaudzinātu komunistiskās sabiedrības cilvēkus. Jaunās paaudzes komunistiskajā audzināšanā aktīvi piedalījās bērnu un jaunatnes organizācijas, kurās ietilpa oktobrēni, pionieri un komjaunieši.
Admission
adults – 3.00 EUR
students, senior – 1,50 EUR
children – 0,75EUR
Family ticket (1-2 adults and 1-2 children) – 4.00 EUR

GUIDE TOUR:
(1 hour):
Latvian – 8.00 EUR
English and Russian – 15.00 EUR
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
-
Tue
10:00 - 17:00
Wed
11:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00
Closed on public holidays: 1st January, Good Friday, Easter, 4th May, Ligo holidays (23 to 24th June), 18th November, Christmas Days (25th-26th December), 31st December.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe