Nauda Latvijā

permanent exhibition

in short

Izstāde „Nauda Latvijā” piedāvā muzeja apmeklētājiem iespēju ielūkoties saistošā un vienlaikus sarežģītā naudas vēsturē Latvijā, ko ietekmējusi gan mūsu zemes pastāvīgā saistība ar nozīmīgākajiem tirdzniecības ceļiem Austrumeiropā, gan arī vācu, poļu, zviedru un krievu lielkungu politiskā un ekonomiskā virsvara Latvijas teritorijā atšķirīgos laikmetos un apstākļos.
Money in Latvia - view into the exhibition
© LNVM

Visitor entrance

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Brīvības bulvāris 32
LV 1050 Riga
Latvia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

in detail

Izstādē hronoloģiski atainoti dažādās naudas ceļi Latvijas teritorijā: preču nauda senākās vēstures periodā, romiešu monētas (1.–4. gs.), sudrabs tā sauktajos bezmonētu periodos (5.–8. gs. un 12. gs.), arābu dirhēmi (9. -11. gs.), Rietumeiropas denāri (10.–12. gs.) u.c. Kopš 13. gs. Latvijas teritorijā lietotās monētas lielākoties kala tepat uz vietas. Izstādē aplūkojamas 13.–16. gs. Livonijas konfederācijas vietējās naudas kaltuvēs tapušās monētas – ārtigi, šiliņi, mārkas, vērdiņi u.c., tāpat monētas, kas kaltas tā sauktajos poļu un zviedru laikos 16.–17. gs., un arī Kurzemes un Zemgales hercogistē vairāk nekā divus gadsimtus ilgā laikā izlaistā metālnauda, kā arī daudzas starptautiskās tirdzniecības monētas – sudraba dālderi un zelta dukāti. Izstāde uzskatāmi ataino naudas apgrozības īpatnības pēc visu Latvijas novadu pakāpeniskas iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā, kā arī sniedz ieskatu naudas kalšanas tehnikas attīstībā un papīrnaudas vēsturē.

Vispusīgi parādīta arī komplicētā un dramatiskā 20. gs. Latvijas politiskā un ekonomiskā vēsture, ko īpaši raksturo nacionālās valūtas – lata – radīšana, tās varmācīga iznīdēšana un veiksmīga atjaunošana aizvadītā gadsimta pēdējā desmitgadē. 21. gadsimtu raksturo 2014. gadā notikusī veiksmīgā pievienošanās Eiropas Savienības kopējai valūtai – eiro.
Izstādē skatāmas gan unikālas monētas un papīra naudaszīmes, kas ataino Latvijas naudas vēsturi, gan arī monētu kompleksi – depozīti, kas ļauj ielūkoties dažādu vēsturisko laikmetu un Latvijas reģionu naudas apgrozības īpatnībās.
Admission
adults – 3.00 EUR
students, senior – 1,50 EUR
children – 0,75EUR
Family ticket (1-2 adults and 1-2 children) – 4.00 EUR

GUIDE TOUR:
(1 hour):
Latvian – 8.00 EUR
English and Russian – 15.00 EUR
The exhibition venue on google maps:

keywords

history, coins and medals, european cultural history, nauda, vēsture, romas impērija, viduslaiki, 17. gadsimtā, eiropā, 20.gs., Eiropa, sudrabs

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
-
Tue
10:00 - 17:00
Wed
01:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00
Closed on public holidays: 1st January, Good Friday, Easter, 4th May, Ligo holidays (23 to 24th June), 18th November, Christmas Days (25th-26th December), 31st December.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe