MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU

permanent exhibition

in short

Epocha kubismu, ve světovém umění se projevující především v malbě a plastice, má v architektuře světový primát v Praze.
Josef Čapek: Head, 1914–1915
© Národní galerie v Praze

Visitor entrance

Dům U Černé Matky Boží
Ovocný trh 19
110 00 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Narodni galerie v Praze

in detail

Jedním z příkladů kubistické architektury je dům U Černé Matky Boží, který byl v letech 1911-1912 postaven podle projektu architekta Josefa Gočára. Navržen byl pro Františka Josefa Herbsta jako obchodní dům. Pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou skrývala obchodní a provozní prostory a v prvém patře pozoruhodnou kavárnu, zařízenou vestavěným kubistickým nábytkem. Dům se stal příkladem mimořádně citlivého zapojení novodobé architektury do historické zástavby Starého Města. Skutečnost, že po nynější rekonstrukci byly jeho prostory věnovány Muzeu českého kubismu, je znamenitým rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky. Nová expozice vznikla ve spolupráci Národní galerie v Praze s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Národním muzeem.

Expozice českého kubismu, prezentovaná ve druhém a třetím poschodí domu U Černé Matky Boží, je zaměřena na období let 1910 - 19, tj. na nejvýznamnější etapu kubismu v českých zemích. Malířství je zastoupeno díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Vincence Beneše, Josefa Čapka, Antonína Procházky, Václava Špály, Jana Zrzavého, Otakara Nejedlého a Otakara Kubína, tvorba sochařská plastikami Otto Gutfreunda. Kolekce obrazů a plastik byla vybrána ze sbírkových fondů Národní galerie v Praze a doplněna řadou výpůjček z galerií mimopražských i ze soukromých sbírek. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zapůjčilo solitérní kusy nábytku, realizovaného podle návrhů architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára a Vlastislava Hofmana. Jejich architektonickou tvorbu, doplněnou o doklady architektury Josefa Chochola, dokumentuje řada fotografií a dva modely: Gočárova domu U Černé Matky Boží a Chocholova nájemního obytného domu v Neklanově ulici. Tyto exponáty dokládají, že česká kubistická architektura z let před první světovou válkou je zcela unikátní a nemá jinde v Evropě obdoby. Ukázky keramiky, skla a plakátů zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Vystavená keramika vznikla podle návrhů Pavla Janáka, Vlastislava Hofmana a Jaroslava Horejce v továrně Rydl a Thon ve Svijanech - Podolí. Autory plakátů byli Jaroslav Benda, V. H. Brunner a Václav Špála.
The exhibition venue on google maps:

keywords

architecture, painting, sculpture, emil filla, bohumil kubišta, vincenc beneš, josef Čapek, antonín procházka, václav Špála, jan zrzavý, otakar nejedlý, otakar kubín, otto gutfreund.

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
10:00 - 18:00
Tue
10:00 - 18:00
Wed
10:00 - 18:00
Thu
10:00 - 18:00
Fri
10:00 - 18:00
Sat
10:00 - 18:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe