Μόνιμη Έκθεση Επιγραφικού Μουσείου

permanent exhibition

in short

Οι επιγραφές που περιλαμβάνει η μόνιμη έκθεση του Επιγραφικού Μουσείου είναι κατά κύριο λόγο ελληνικές και προέρχονται κυρίως από την Αττική, υπάρχουν, όμως, και λίγες λατινικές καθώς και ελάχιστες εβραϊκές επιτύμβιες, περίπου 40, του 16ου-17ου αιώνα, που προέρχονται κυρίως από το Μυστρά. Οι περισσότερες (το 98%) είναι χαραγμένες σε μάρμαρο ή λίθο, αλλά υπάρχουν και αρκετές ενσφράγιστες λαβές αμφορέων και μερικές ενεπίγραφες πήλινες κεραμίδες.
Epigraphical Museum
© Epigraphical Museum

Visitor entrance

Επιγραφικό Μουσείο
1 Tositsa Str.
10682 Athens
Greece 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Επιγραφικό Μουσείο

in detail

Οι επιγραφές χρονολογικά κλιμακώνονται από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που χρονολογούνται στους βυζαντινούς ή στους νεότερους χρόνους.

Στον προθάλαμο και στις δύο νέες αίθουσες (9η και 11η), που προστέθηκαν μετά τον πόλεμο, η έκθεση έχει οργανωθεί με σύγχρονες μουσειολογικές και αισθητικές αντιλήψεις και έχει κυρίως εποπτικό και διδακτικό χαρακτήρα. Στις υπόλοιπες αίθουσες η ταξινόμηση υπαγορεύθηκε από τη μορφή και το μέγεθος του λίθου, αλλά και από το είδος των επιγραφών, που τοποθετήθηκαν κατά ενότητες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Οι σημαντικότερες, από άποψη περιεχομένου, επιγραφές (τιμητικά ψηφίσματα, κείμενα συμμαχιών, κατάλογοι, κείμενα οικονομικών απολογισμών κ.ά.) βρίσκονται στους χώρους του μουσείου που είναι ανοικτοί στο κοινό: στον προθάλαμο, στην 1η και στη 2η αίθουσα. Στο χώρο της έκθεσης, εκτός από τη συνοπτική πληροφόρηση που δίνουν οι δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά) πινακίδες των εκθεμάτων, ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί να δει τα αρχαία κείμενα των επιγραφών, που εκτίθενται στις δύο νέες αίθουσες με τη διδακτική έκθεση σε ειδικά τεύχη. Για τα κείμενα των υπολοίπων επιγραφών μπορεί εύκολα να ανατρέξει στους τόμους των δημοσιεύσεων στη βιβλιοθήκη του μουσείου, χάρη στις βιβλιογραφικές παραπομπές που υπάρχουν σε κάθε πινακίδα, ενώ γενικές πληροφορίες για την ιστορία της ελληνικής γραφής μπορεί να αντλήσει από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στον προθάλαμο του μουσείου.
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
08:30 - 15:00
Mon
-
Tue
08:30 - 15:00
Wed
08:30 - 15:00
Thu
08:30 - 15:00
Fri
08:30 - 15:00
Sat
08:30 - 15:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe