Křižovatky české a československé státnosti

permanent exhibition

in short

Expozice věnovaná mezníkům české a československé státnosti 20. století
Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood
© National Museum

Visitor entrance

Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900
13000 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Národní památník na Vítkově

in detail

Expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Vzhledem k prostoru, který není příliš rozsáhlý, bylo vybráno pět důležitých mezníků:

  • vznik ČSR v roce 1918
  • období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939
  • obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později
  • vznik československé federace v roce 1968
  • pád komunismu v roce 1989

Architektonicky je expozice řešena tak, aby co nejlépe zapadla do historického prostoru Památníku.

Vznik Československa se odehrává v prostoru tzv. Ústřední síně a nenásilně do svého středu včleňuje Pokorného reliéfy československých legionářů a Síň padlých italských legionářů. Ostatní křižovatky se odehrávají ve vestavbě – „kaabě“, která svými proporcemi plně respektuje architekturu Památníku.

Celkové vyznění pak doplňuje jednoduchá grafika a výběr sbírkových předmětů, které charakterizují téma a zobrazují některé osobnosti, které se určitým způsobem na vývoji státnosti podílely nebo jí byly postiženy. V souvislosti s tím mohou návštěvníci spatřit poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu apod.
Admission
Whole object: Basic 120 CZK, Reduced 80 CZK / Exposition: Basic 80 CZK, Reduced 60 CZK / View point on the roof: Basic 80 CZK, Reduced 50 CZK
The exhibition venue on google maps:

keywords

history, výstava, křižovatky české a českolovenské státnosti, praha, vítkov

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
-
Wed
10:00 - 18:00
Thu
10:00 - 18:00
Fri
10:00 - 18:00
Sat
10:00 - 18:00
from 1 November, 2012 to 31 March, 2013
Monday–Wednesday: CLOSED
Thursday–Sunday: 10 AM–6 PM
View point on the roof: 10.30 AM–4PM

from 1 April to 31 October 2013:
Monday–Tuesday: CLOSED
Wednesday–Sunday: 10 AM–6 PM

euromuse.net - The exhibition portal for Europe