Kristus Võitja - Mooses. XVII sajandi keskpaik. Puu, puunikerdus, polükroomia

permanent exhibition

in short

Narva Muuseumile kuuluv ümarplastiline polükroomne Kristuse ja Moosese skulptuurid on välja tahutud ühest puitpalgist ning toetuvad ümarale sokliosale. Figuuri tagumine külg on viimistlemata. Kristuse figuur on proportsioonidelt ning teostuselt sarnane samale muuseumile kuuluva Moosese figuuriga, teostatud tõenäoliselt sama meistri poolt ning kunagi kuulunud osana sama kirikusisustuse objekti juurde.
The Narva Museum, Art Gallery
© The Narva Museum, Art Gallery

Visitor entrance

Narva linnus
St.-Peterburi mnt. 2
20308 Narva
Estonia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Narva Muuseum

in detail

Võimalik, et tööd pärinevad Narva endisest Toomkirikust. Narva Peeter I Muuseumi kataloogis 1937 a. leiavad ära märkimist mitmed esemed sellest kirikust – sealhulgas on ära toodud Nr. 269 puukuju Mooses ja Nr. 270 puukuju Kristus. Samast kirikust on nimekirjas veel apostlite Pauluse ja Toomase figuurid ning orelikaunistuseks olnud puukujude grupp koos puunikerdustega.

Kui lähtuda eeldusest, et figuurid on päritu Narva rootsi Toomkirikust, võib nad eeldatavalt paigutada 17. sajandi keskpaika. Narva Rootsi Toomkiriku ehitustegevus algas 17. sajandi 40-ndatel aastatel ( 1641-1646 ), 1649 a. valmis kantsel ja altar, 1650-ndatel pingistik ning orel. Karlingi järgi teostas altari 1648-49 puunikerdaja Simon Sifferson. 1659 a. suures tulekahjus hävis tõenäoliselt ka osa kirikusisustusest – sest 1691 tegi Johann Georg Heroldt kirikule uue altari.

J-G.Heroldt saabus Narva Riiast – kus oli tegutsenud ehitusmeistri ja kujurina, ka vaadeldav Kristuse figuur on piisavalt heatasemeline, et sobida J-G.Heroldti tööks. Täiesti kindlalt teda aga J-G.Heroldtile omistada ei saa.

1733 aastal läks kirik saksa koguduse kätte, peale seda uuendati altar ja vahetati välja kantsel. Karlingi järgi säilisid kirikus jäänused orelist ning vanast kantslist. Kristuse ja Moosese figuurid on kõige tõenäolisemalt kuulunud siiski kunagise altari koosseisu, sest kantsli detailideks ei sobi nende mõõtmed. Ühe võimalusena võisid nad olla ka osa vanast oreliväärist.
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
10:00 - 18:00
Tue
10:00 - 18:00
Wed
10:00 - 18:00
Thu
10:00 - 18:00
Fri
10:00 - 18:00
Sat
10:00 - 18:00
Winter:
Wed-Sun 10-18
Mon-Tue 10-17 each hour

euromuse.net - The exhibition portal for Europe