Kmetijski oddelek

permanent exhibition

in short

Prva stalna zbirka z naslovom Mlinarstvo na Slovenskem je bila odprta leta 1999. V naslednjem letu so ji sledile še tri, in sicer Podkovsko kovaštvo, Peka kruha in Kolarstvo. Zbirki Od semena do zrna in Pogonski stroji sta trenutno urejeni kot ogledni depo.
Agriculture depratment
© Blaž Zupančič

Visitor entrance

Tehniški muzej Slovenije
Bistra 6 (Borovnica)
1353 Borovnica
Slovenia 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Tehniški muzej Slovenije

in detail

Osrednji del postavitve je namenjen prikazu poljedelstva kot poglavitni gospodarski dejavnosti v zgodovini pretežnega dela Slovencev. V zbirki z naslovom Od semena do kruha je podrobneje predstavljena pridelava in predelava žitaric. Razstavljena so orodja in naprave, s katerimi so kmetje nekoč opravljali najpomembnejša poljedelska opravila, kot so priprava zemljišča, setev, obdelovanje zemlje, žetev in čiščenje zrnja. Obiskovalci lahko sledijo razvoju mlevskih naprav od najpre­prostejših žrmelj in stop, preko mlinov na ročni in električni pogon, pa vse do najsodo­bnejše mlevske industrije. Zbirko dopolnjuje diaprojekcija mlinov v Sloveniji, ki prikazuje njihovo delovanje in portrete mlinarjev.

Zbirka Peka kruha je dokaz bogate krušne kulture na slovenskih tleh in prikazuje pripravo testa in peko kruha ter raznolikost njegovih vrst in oblik. Poleg predstavitve domače priprave in peke kruha so razstavljeni predmeti in pripomočki, ki so jih pri tem opravilu uporabljale gospodinje, ter peka kruha v pekarnah. 

V minulih stoletjih sta bila kolarstvo in kovaštvo zelo pomembni obrtni dejavnosti, ki sta bili za normalno delovanje družbe bistvenega pomena. Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo kratke filme, v katerih se seznanijo s posameznimi opravili in izdelki kolarjev ter podkovskih kovačev. Kolarsko zbirko dopolnjuje še pregled razvoja vprežnih vozil v slovenskem kmečkem gospodarstvu, skupaj s sestavnimi deli omenjenih vozil.

V zbirki Pogoni v kmetijstvu so razstavljeni traktorji, stabilni motorji, parni stroji in gepelj. Datum rojstva najstarejšega traktorja v zbirki je leto 1920, najmlajši pa je iz leta 1977. V preteklosti so za pogon večjih kmetijskih strojev uporabljali parne stroje, znane tudi pod imenom lokomobile. Najstarejši, ki ga hrani TMS, je bil izdelan leta 1903 in kljub častitljivi starosti še vedno deluje.
Admission
4,50 / 2,40 EUR
The exhibition venue on google maps:

keywords

history, european cultural history, technics, kmetijstvo, peka, kruh, kolarstvo, kovaštvo, traktor, gepelj

Opening Times

Sun
10:00 - 18:00
Mon
-
Tue
08:00 - 16:00
Wed
08:00 - 16:00
Thu
08:00 - 16:00
Fri
08:00 - 16:00
Sat
09:00 - 17:00
Exhibition closes one hour after the box-office closing time.
Opening hours July, August:
Tues–Fr 10.00-17.00, Sat 9.00-17.00, Sun and holidays 10.00-18.00

Every Monday and from 4th December until 1st March the Museum is open only for groups announced in advance (+386 (0)1 750 66 72).

euromuse.net - The exhibition portal for Europe