Η πνευματική και καλλιτεχνική κινητικότητα τον 15ο αιώνα - Μόνιμη έκθεση

permanent exhibition

in short

Ήδη από τον 14ο και κυρίως τον 15ο αιώνα κι ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν στην οριστική κατάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, μια εντυπωσιακή κινητικότητα εμφανίζεται στον πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο.
III. Intellectual and Artistic Activity in the 15th century
© BXM

Visitor entrance

Μόνιμη έκθεση
22 Vasilissis Sofias Avenue
10675 Athens
Greece 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

in detail

Λόγιοι κληρικοί και λαϊκοί, με αφορμή κυρίως τις θεολογικές αναζητήσεις της εποχής, παράγουν αξιόλογο φιλοσοφικό και θεολογικό έργο. Πολλοί από αυτούς αναπτύσσουν έντονη δράση στη Δύση. Εξοικειώνουν με θεμελιώδη έργα της κλασικής και βυζαντινής γραμματείας τον Δυτικό κόσμο συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Εξίσου έντονη κινητικότητα παρατηρείται και στον καλλιτεχνικό χώρο. Η βυζαντινή τέχνη, και κυρίως η ζωγραφική, αναπτύσσεται σε πρώην επαρχίες του Βυζαντίου, όπως η Σερβία και η Βουλγαρία, και σε περιφερειακά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, η Βέροια, η Καστοριά, ο Μυστράς και η Κρήτη.

Σταδιακά διαμορφώνεται μια κοινωνία που ενταγμένη στην Οθωμανική αυτοκρατορία αφομοιώνει στοιχεία από Δύση και Ανατολή. Στο πλαίσιό της θα συσταθεί και η «κοινότητα των Ρωμιών», φορέας της ελληνορθόδοξης παιδείας και της βυζαντινής πολιτισμικής παράδοσης.
Admission
4 EUR, A separate ticket may apply to temporary exhibitions
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
On mondays the exhibitions are closed to the public.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe