Bedřich Smetana (1824-1884) - život a dílo

permanent exhibition

in short

V pořadí již třetí stálá expozice v historii Smetanova muzea byla zpřístupněna v roce 1998 (autoři: PhDr. Olga Mojžíšová, PhDr. Marta Ottlová – odborný scénář, arch. Petr Fuchs – prostorově výtvarné řešení).
Exhibition view
© Národní muzeum

Visitor entrance

Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1
110 00 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Muzeum Bedřicha Smetany

in detail

Obsah expozice zachovává klasickou monografickou podobu, koncentrovanou na život a dílo zakladatele české národní hudby, výtvarné řešení je však veskrze netradiční. Prostory jsou tematicky i architektonickým řešením rozčleněny do čtyř částí. První je věnována Smetanovu dětství, studiím, uměleckým začátkům v Praze 1. poloviny 19. století a jeho pětiletému působení v Göteborgu ve Švédsku, na něž navázaly jeho koncertní cesty do Německa a Holandska.

Druhá část expozice zachycuje Smetanovy aktivity v letech 1862-1874, jimiž se významně podílel na budování pražského hudebního života (např. činnost v některých uměleckých spolcích, obnovení tradice filharmonických koncertů, působení v čele opery Prozatímního divadla).

Ve třetí části je pojednáno poslední období Smetanova života, kdy po ohluchnutí žil a tvořil mimo Prahu. Smetanovým stěžejním dílům jsou věnovány „partitury“ s dokumenty k jejich vzniku a osudům, umístěné na zvláštních notových pultech, které je možné si od dirigentského pultu pomocí speciální laserové taktovky ozvučit ukázkami ze Smetanovy tvorby podle vlastního výběru návštěvníka. V expozici jsou vystaveny v kopiích ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, množství dobových vyobrazení a dalších dokumentů. V originálech jsou tu portréty Smetany a dalších členů rodiny, některé jeho osobní památky a čestné dary, které dostal od svých ctitelů, a klavír ze Smetanova majetku.
Admission
Basic 50 CZK / Reduced 30 CZK
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
10:00 - 17:00
Tue
-
Wed
10:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00

euromuse.net - The exhibition portal for Europe