Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας - Μόνιμη Ἐκθεση

permanent exhibition

in short

Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας παρουσιάζει κατά κύριο λόγο την Αμβρακία, την αρχαία πόλη που βρίσκεται θαμμένη κάτω από την Άρτα, και περιλαμβάνει τρεις κύριες ενότητες: το δημόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό βίο των Αμβρακιωτών.
Archaeological Museum of Arta, Public life, pedimental stone stele with the determination of boarders between Ambracia and Charadros
© Hellenic Ministry of Culture & Sports, 33rd E.P.C.A.

Visitor entrance

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Region “Trigono”, 500m from the historical bridge
471 00 Arta
Greece 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

in detail

Στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας παρουσιάζονται ευρήματα από την  ομώνυμη περιφερειακή ενότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πόλη - κράτος της Αμβρακίας, την αρχαία πόλη που βρίσκεται θαμμένη κάτω από τη σύγχρονη Άρτα και παρουσιάζεται μέσα από τρεις μεγάλες ενότητες: το δημόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό βίο των Αμβρακιωτών, ενώ στην αρχή και το τέλος της έκθεσης βρίσκονται οι μικρότερες ενότητες με την εισαγωγή και το «τέλος της Αμβρακίας» αντίστοιχα.

Τα ευρήματα της συλλογής του Μουσείου καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο, από την παλαιολιθική εποχή έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα αντικείμενα της προϊστορικής εποχής είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όπως και εκείνα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Αρκετά είναι τα ευρήματα της αρχαϊκής περιόδου, περιλαμβάνοντας τοπικά αλλά και εισηγμένα κορινθιακά αγγεία, του 6ου αιώνα π.Χ. Η κλασική περίοδος αντιπροσωπεύεται από ερυθρόμορφα και μελαμβαφή αγγεία, εγχώρια και εισηγμένα από άλλες περιοχές, όπως η Αττική, ειδώλια, χάλκινα αγγεία και νομίσματα. Η πλειονότητα, όμως, του προς έκθεση υλικού ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, μια περίοδο που συμπίπτει με την ύψιστη οικονομική και πολιτική ακμή της Αμβρακίας, καθώς τότε υπήρξε έδρα του Κράτους των Ηπειρωτών. Περιλαμβάνει ποικίλες κατηγορίες αντικειμένων, πήλινα αγγεία, όλων των τύπων, που  απαντούν και στον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο, ειδώλια, νομίσματα, χάλκινα αγγεία, όπλα, χρυσά, αργυρά αλλά και χάλκινα κοσμήματα καθώς και άλλα, χάλκινα, σιδερένια, μολύβδινα, οστέινα ή υάλινα μικροαντικείμενα. Περιλαμβάνει, ακόμη, λίθινα αντικείμενα, όπως επιτύμβιες στήλες, αναθηματικά βάθρα, αρχιτεκτονικά μέλη και λιγοστά έργα πλαστικής.
Admission
3 / 2€
Free for schools, visitors under 19y, university undergraduates and students from EU countries, holders of a free entrance card or a Culture Card, journalists, guides, serving military, ICOM and ICOMOS members.
The exhibition venue on google maps:

Opening Times

Sun
08:30 - 16:00
Mon
08:30 - 16:00
Tue
08:30 - 16:00
Wed
08:30 - 16:00
Thu
08:30 - 16:00
Fri
08:30 - 16:00
Sat
08:30 - 16:00
Please contact the Museum before visiting so as to verify the opening hours

euromuse.net - The exhibition portal for Europe