Antropologická expozice - Lidské kosti vypovídají...

permanent exhibition

in short

Z rozsáhlých antropologických sbírek Národního muzea (kostrové nebo žárové pozůstatky více než 20 tisíc osob) je vystavena pouze malá část.
Anthropological Exhibition
© Národní muzeum

Visitor entrance

Národní muzeum
Václavské náměstí 68
115 79 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Národní muzeum

in detail

Ve čtyřech oddílech jsou nastíněny postupy, které antropologové využívají pro získání obrazu o lidech, jimž nalezené kosti patřily.

První dva oddíly předvádějí dva nejdůležitější postupy prováděné při studiu kosterních pozůstatků - osteometrie (měření kostí) a osteomorfoskopie (popis kostí) - s jejich pomocí lze určit pohlaví, stáří, případně původní vzhled člověka, jemuž kostra patřila.
Třetí oddíl demonstruje speciální pozorování vedoucí k porovnávání populací či zjišťování příbuzenských vztahů, které může vést až k individuální identifikaci osoby. Čtvrtý oddíl je věnován chorobám, které je možné na kostře zjistit, a dále také zraněním, které dotyčný nepřežil či které se naopak podařilo vyléčit. Převážná většina exponátů pochází z archeologických výzkumů raně středověkých lokalit, jsou tu však i nálezy starší; novověké kosterní pozůstatky jsou vystavovány výjimečně.
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
-
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-
Due to renovations the main building of this museum is closed since July 2011.

Od 7. 7. 2011 je budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

euromuse.net - The exhibition portal for Europe