Antonín Dvořák (1841-1904) - jeho život a dílo

permanent exhibition

in short

Život a dílo hudebního skladatele Antonína Dvořáka je prezentováno ve vile "Amerika".
Exhibition view
© Národní muzeum

Visitor entrance

Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20
120 00 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Muzeum Antonína Dvořáka

in detail

Muzeum A. Dvořáka založil roku 1932 Spolek pro postavení pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze. Vlastní iniciativě spolku předcházel dar skladatelovy vdovy, paní Anny Dvořákové - Spolek získal pro budoucí muzeum různé předměty z původní skladatelovy pracovny: violu, klavír, několik kusů zařízení včetně psacího stolu, talár z promoce v Cambridge, pamětní věnce a jiné trofeje.
Ve 30. a 40 letech se v Muzeu Antonína Dvořáka pořádaly pouze příležitostné výstavy, neboť historický objekt nedisponoval potřebným zázemím. Roku 1954 došlo k rekonstrukci objektu a roku 1956 přešlo Muzeum Antonína Dvořáka do vlastnictví státu. První stálá expozice zde byla slvnostně otevřena roku 1961. Roku 1976 se stalo Muzeum A. Dvořáka součástí Českého muzea hudby v rámci Národního muzea.
Admission
Basic 50 CZK / Reduced 30 CZK
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
10:00 - 17:00
Mon
-
Tue
10:00 - 17:00
Wed
10:00 - 17:00
Thu
10:00 - 17:00
Fri
10:00 - 17:00
Sat
10:00 - 17:00
Lunch break: Tue, Wed, Thu, Fri, Sat and Sun from 13:30 - 14:00h

euromuse.net - The exhibition portal for Europe